Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

VIII Dziesmu un deju svētki “Sēlija Rotā”

VIII Dziesmu un deju svētki “Sēlija Rotā” turpina kopt par tradīciju kļuvušo kopā sanākšanas, sadziedāšanās un mākslas radīšanas procesu Sēlijā.

 

Šogad svētkos rotāsies un cildinās Sēliju kā latviešu vēsturisko zemi, jo ir pagājis gads, kopš Saeima apstiprināja likumu par latviešu vēsturiskajām zemēm. Likums bija pamats kopīgas valsts politikas izveidei, lai nostiprinātu latvietības, atzītu tās daudzveidību, sekmētu latvietības tālāko attīstību un tā saglabāšanu. Blakus esošajām vēsturiskajām zemēm – Vidzemei, Latgalei, Kurzemei un Zemgalei – Sēlija ir atzīta un ieguvusi savu statusu kā vēsturiskā zeme.

 

Pasākuma mērķis ir sapulcināt vienkopus sēļu novadu de­jo­tājus, dziedātājus, folkloris­tus, visus muzicējošos un dziedošos sēļus, kuri veicina Sē­lijas reģiona specifisko kultūras vērtību saglabāšanu, popularizēšanu, attīstību un pieejamību plašai sabiedrībai, tādējādi arī sniedzot ieguldījumu Latvijas kultūrvides kvalitatīvā attīstībā.

 

Svētkos pulcēsies ap 1000 tautas mākslas un nemateriālā kultūras mantojuma kopēju – koru dziedātāju, dejotāju, folkloras kopu, vokālo ansambļu un pūtēju orķestru dalībnieki no Augšdaugavas, Aizkraukles un Jēkabpils novadiem.

 

Svētki “Sēlija Rotā” norisināsies visas dienas garumā, uzsverot tautas mākslas nozīmi.  No pulksten 12.00 brīvdabas atpūtas kompleksa “Zvejnieklīcis” teritorijā paredzēts Sēlijas apvienības mākslinieku plenērs un gleznu izstāde, amatnieku un mājražotāju tirgus, dažādas meistardarbnīcas, Sēlijas pūtēju orķestru un  folkloras kopu radošās programmas, kā arī darbosies nevalstisko organizāciju sarunu telts “Sēļu identitāte”.

 

Tur pat netālu esošajā Jēkabpils novada Sēlpils pagasta Sēlpils Evaņģēliski luteriskā baznīcā plkst. 13.00 norisināsies Sēlijas novadu vokālo ansambļu koncerts. Baznīca  apmeklētājiem zināma ar tās atjaunoto arhitektūru un īpašo auru. Plkst. 16.30 uz skaistu koncertu baznīcā aicinās Sēlijas folkloras kopas.

 

Plkst. 13.30 Sēlpils pagasta kapos notiks piemiņas mirklis komponistam un diriģentam Pēterim Barisonam.

 

Sēlija rotā svētku dienas vakars plkst. 19.00 tiks noslēgts ar lielkoncertu “Dzīvo. Cilts.” Koncertā piedalīsies Sēlijas novadu un pilsētu amatierkolektīvi un kolektīvu solisti, Pasākumu vadīs Anda Svarāne un Artis Robežnieks. Koncerts nozīmīgs ar to, ka tajā izskanēs skaistākās sēļu tautas dziesmas pašu sēļu izpildījumā. Koncerta norisi papildinās dažādi audiovizuāli elementi.

 

Šo svētku režisors ir Juris Jonelis, kurš arī ir 2023. gada Dziesmu svētku koru lielkoncerta režisors. Viņš stāsta: “Katrs, kas piedalās šajā pasākumā, nes sevī sēļu viedumu un zināšanas.  Šajā koncertā satiksies mūžīgais, pārlaicīgais ar mūsdienu cilvēkstāstiem. Koncerta scenogrāfijā tiks izmantotas zīmes, kuras saliekot kopā veidosies sēļu raksta seģene. Tas būs oriģināls, īpaši šim vakaram radīts sēļu ornaments, kas dzīvo un pulsē tagad, gluži kā Sēlijas iedzīvotāji.”

 

Plkst. 22.00 Zvejnieklīča teritorijā tiks atklāta svētku dāvana – uguns šovs

 

Pēc koncerta kā dalībnieki tā apmeklētāji aicināti apmeklēt zaļumballi kopā ar kapelu “Kreicburgas Ziķeri”.

 

Svētku lielkoncerta koru virsdiriģente  – Agita Ikauniece-Rimšēvica, Jēkabpils novada deju kolektīvu virsvadītāja – Elita Treilone,

Augšdaugavas novada deju kolektīvu virsvadītāja Aija Daugele,

Aizkraukles novada deju kolektīvu virsvadītāja Una Stakle,

folkloras kopu mākslinieciskā vadītāja Iveta Tāle un Vita Talla.

Svētku apmeklējums ir bezmaksas.

 

Svētkus organizē Jēkabpils novads, Zasas Tautas nams, Jēkabpils novada kultūras namu vadītāji un JNKP.

 

Svētkus finansiāli atbalsta Jēkabpils novada pašvaldība, Augšdaugavas novada pašvaldība un Aizkraukles novada pašvaldība.

 

Dziesmu un deju svētkus “Sēlija rotā”  piedalās   Augšdaugavas novada amatiermākslas kolektīvi: Augšdaugavas novada Kultūras centra “Vārpa” deju ansamblis “Līksme”, Ilūkstes Kultūras un mākslas centra jauniešu deju kolektīvs “Ance”, Ilūkstes Kultūras un mākslas centra vidējās paaudzes deju kopa “Pilskalne”, Ilūkstes Kultūras un mākslas centra senioru deju kolektīvs “Ozolzīles”, Ilūkstes Kultūras un mākslas centra jauktais “Lašu”koris, Ilūkstes Kultūras un mākslas centra pūtēju orķestris “ Sēlija”, Dvietes pagasta Kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Dviete”, Sventes pagasta Tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Ezerzvani”, Subates Kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Sonāte”.

Skip to content