Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Aktīvs seniors pilsētā un laukos

Pašā rudens lapkritī, kad ārā saules stari vijas ar vējā norautām lapām, Bebrenes kultūras namā pulcējās Brīvo mākslinieku apvienība no Daugavpils un seniori – projekta „Brīvprātīgā darba veicināšana senioru dzīves kvalitātes paaugstināšanai” dalībnieki. Atskaites pasākums, veltīts Starptautiskajai senioru dienai, noritēja, ievērojot visus Covid-19  drošības noteikumus. Kultūras nama zāli rotāja mākslinieku gleznas, svētku noskaņojumu veicinošas kompozīcijas, atraktīvi noformētas pateicības dāvanas un fotogrāfijas.  Katra fotogrāfija projekta dalībniekiem atsauca atmiņā kādu no pasākumiem, kurā viņi piedalījušies septiņu mēnešu laikā: tikšanās, semināri, lekcijas, diskusijas, apsveikuma izbraukumi, radošās darbnīcas, apkārtnes uzkopšana un apzaļumošana, pašdarbības kolektīvu koncerts,  tūristu apkalpošana u.c.

            Pateicības vārdi un interesantie stāstījumi par projekta aktivitātēm sekoja viena otrai. Māksliniece Elita Gudziševska ar saviem kolēģiem no Daugavpils pateicās Bebrenes pagasta pārvaldei par iespēju parādīt savus mākslas darbus ārpus pilsētas un piedāvāja Bebrenes vizuālās mākslas kopai „Varavīksne” piedalīties kopprojektā „Putni”. Savukārt Bebrenes pagasta pārvaldniece Benita Štrausa pateicās gan māksliniekiem, gan aktīvajiem pagasta senioriem par darbu, ko viņi iegulda, sagādājot patīkamus mirkļus citiem.

            Pasākuma dalībnieki tika iepazīstināti arī ar projekta galvenajiem uzdevumiem un rezultātiem, jo projekta īstenošanas laikā radās iespēja vecāka gada gājuma iedzīvotājus vairāk iesaistīt brīvprātīgajā darbā, veicinot starppaaudžu mācīšanās pieredzi un nevalstisko organizāciju sadarbību.  Projektā piedalījās sešas Latvijas Sarkanā Krusta biedrības komitejas: Daugavpils pilsētas, Daugavpils-Ilūkstes novadu, Vidzemes, Cēsu, Viduslatvijas un Bauskas komiteja. Mūsu komitejas ietvaros projektā iesaistījās 131 iedzīvotājs no 9 līdz 93 gadu vecumam un tika aptverti gandrīz visi apkārtējie pagasti. Tāpat projektā darbojās dažādas iedzīvotāju grupas –  maznodrošinātie, cilvēki ar īpašām vajadzībām, vientuļie cilvēki, studenti, audzēkņi, skolēni un seniori. Projekta aktivitātes vēl notiks gan oktobrī, gan  novembrī.

            Pasākuma laikā brīvprātīgie seniori, kuri aktīvi darbojās projekta īstenošanā, dalījās ar saviem iespaidiem par spilgtākajām aktivitātēm. Par jautrību pasākuma laikā parūpējās tā vadītāja Rita Žagata, bet  muzikālo pavadījumu rotaļu laikā nodrošināja Alvīne Formanicka. Lielu paldies vēlos pateikt Lorijai Kaminskai, kas piedalījās pilnīgi visās projekta aktivitātēs,  fotografējot tās un noformējot preses relīzes. Liels paldies visiem, kas dāvāja pašu dārgāko – savu laiku, sagādājot patīkamus mirkļus sev un pārējiem. Mēs kārtējo reizi pārliecinājāmies, ka darbošanās komandā un sabiedrībai par labu uzlabo garastāvokli, veido pozitīvismu un palīdz aizmirst par savām likstām un problēmām, kā tas tika apliecināts arī projekta ietvaros aktīvākajiem senioriem organizētajā nometnē Koknesē.

                   Raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no

Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta saturu atbild biedrība „Latvijas

Sarkanais Krusts”.

 

Projekta reģionālā koordinatore
LSK Daugavpils – Ilūkstes novadu komitejā Ērika Naglinska

Skip to content