Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Ar sirsnīgiem apsveikumu vārdiem un sportiskā garā aizvadīts sporta skolas izlaidums

***Ilūkstes novada Sporta skolā mācību gada noslēgumā augusta beigās tradicionāli  tika svinēts izlaidums. Apliecības par profesionālās ievirzes 30V programmas apguvi saņēma seši vieglatlēti, augstākās sporta meistarības grupu audzēkņi, un apliecības par profesionālās ievirzes 20V programmas apguvi – astoņi futbolisti un 17 vieglatlēti.

***Pasākums noritēja sportiskā gara un sirsnīgu apsveikumu noskaņā. Absolventus un visus klātesošos uzrunāja un sveica skolas direktors Dzintars Pabērzs, kurš izteica gandarījumu par sasniegto. Viņš pateicās gan absolventiem, gan treneriem, gan vecākiem, gan pašvaldībai par ieguldījumu skolas attīstībā un mudināja ikvienam audzēknim novērtēt iespējas, ko skola sniedz, un aicināja turpināt iesaistīties sportā, lai sasniegtu iecerētos augstākos rezultātus. Sveikt absolventus bija ieradies Ilūkstes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Maigurs Krievāns, kurš skolai un tās sportistiem novēlēja sasniegumus un attīstību arī turpmāk. Sirsnīgus vēlējumus vecāku vārdā izteica Daina Purvinska. Absolventu vārdā Santis Setkovskis, Elvita Bērziņa un Vilmārs Settarovs pateicās treneriem un vecākiem par atbalstu. Svētku noskaņu radīja meiteņu Danas Viviānas Cirses un Evelīnas Ruseckas skaistās dziesmas un skanīgie pasākuma vadītāja Arņa Kaļiņina vārdi. Noslēgumā visus vienoja tradicionāli dziedātā Artūra Lapas dziesma ar vārdiem: „Sarauj, Ilūkste!”

 

Ilūkstes novada  Sporta skolas

direktora vietniece izglītības jomā

Dagnija Jemeļjanova

Skip to content