Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Augšdaugavas novada pašvaldības pateicības saņem Egija Tretjuka un Elīna Gerasimova

Ilūkstes Raiņa vidusskolas 9.a klases skolniece Elīna Gerasimova un 12.a klases skolniece Egija Tretjuka saņēma Augšdaugavas novada pašvaldības pateicības par labām un teicamām sekmēm mācībās, iesaistīšanos ārpusstundu aktivitātēs un skolas pārstāvēšanu novadā un valstī.

  Elīna Gerasimova mācās uz labām un teicamām sekmēm. Pagājušajā mācību gadā Elīnas vidējā balle bija 9.88. Katru gadu Elīna piedalās matemātikas olimpiādēs.

   Elīna ir ļoti talantīga. Viņai padodas viss: Elīna skaisti dzied, viņai ir sasniegumi sportā. Viņa ir ļoti daudzpusīga. No 1.klases meitene dejo deju kolektīvā “Ance”, kopā ar kolektīvu piedalījās “Skolu jaunatnes dziesmu un deju norišu atklāšanas dienā Latvijas TV” Rēzeknē.

   2021.gada pavasarī Elīna pabeidza Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas profesionālās ievirzes izglītības programmu “Vokālā mūzika”. Elīna dzied Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra vokālajā ansamblī “Ieklausies”.

 Elīna ir Ilūkstes novada sporta skolas absolvente. Viņa ir apguvusi profesionālās ievirzes izglītības programmu peldēšanā. Elīnai ir augsti sasniegumi šajā sporta veidā. Piecu gadu laikā Elīna ir izcīnījusi 50 medaļas.

  Elīnai padodas arī vieglatlētika. Viņa aizstāv Ilūkstes Raiņa vidusskolas godu vieglatlētikas sacensībās. 2020.gada septembrī Elīna piedalījās Rozentāla skrējienā Saldū un 2 km skrējienā savā grupā izcīnīja 2.vietu.

  Klasē Elīna jau vairākus gadus pilda klases vecākā pienākumus. Viņa iemantojusi klasesbiedru autoritāti un cieņu, ir atsaucīga un draudzīga. Elīna ar aizrautību piedalās pasākumu organizēšanā, piedāvā radošas idejas, labprāt sadarbojas kopīgu mērķu sasniegšanā.

Egija Tretjuka mācās uz labām un teicamām sekmēm. Vidējais vērtējums, 11.klasi beidzot, – 9.75 balles. Meitene ir ļoti apzinīga un atbildīga. 2020./2021.mācību gadā ir piedalījusies mācību priekšmetu olimpiādēs un ieguvusi augstus rezultātus: 3.vieta Līvānu un Ilūkstes novadu apvienības ekonomikas olimpiādē un 3.vieta Līvānu un Ilūkstes novadu apvienības bioloģijas olimpiādē.

   Pagājušajā mācību gadā Egija ir izstrādājusi zinātniski pētniecisko darbu “Populārākie personvārdi Ilūkstes Raiņa vidusskolā 2020./2021.mācību gadā un to izcelsme”. Skolas ZPD konferencē darbs novērtēts ar augstāko vērtējumu – 10 balles un izvirzīts uz Latgales reģionālo konferenci.

   Egija ir aktīva arī sabiedriskajā dzīvē skolā.   Jauniete dejo Ilūkstes Raiņa vidusskolas deju kolektīvā “Ance” un dzied Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra vokālajā ansamblī “Ieklausies”.

 Jau trešo gadu Egija darbojas Ilūkstes Raiņa vidusskolas pašpārvaldē. Egija piedalās Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas pasākumos Rīgā.

   2020.gada augustā Egija piedalījās vasaras skolā projekta “Izzini, Dari, Ietekmē” ietvaros. Projektu realizēja Izglītības attīstības centrs (IAC), un tas tika īstenots Latvijas Universitātes Konferenču un atpūtas kompleksā “Ratnieki”.

   Klasē Egija ir klases vecākā vietniece. Labprāt uzņemas iniciatīvu pasākumu organizēšanā, ir draudzīga, atsaucīga un izpalīdzīga. Izpelnījusies cieņu no klasesbiedriem, jo nekad neliedz savu padomu un atbalstu.

Ilūkstes Raiņa vidusskolas kolektīvs priecājas par meiteņu sasniegumiem.

 

Ilūkstes Raiņa vidusskolas direktores vietniece

Andželika Pabērza

Skip to content