Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Latvijas svētki

“Latvija. Nekad un nekur savā mūžā tu vairs nedzirdēsi skaistākā vārda par šo vārdu, tāpēc nemities to daudzināt, nebeidz slavēt valstī, kas šo vārdu nes.”
(Jānis Jaunsudrabiņš)

Novembris ir mūsu Latvijas dzimšanas dienas mēnesis. Tāpēc Ilūkstes PII “Zvaniņš” no 15.novembra līdz 17.novembrim pavadīja svētku gaisotnē. Bērni, skolotājas un skolotāju palīgi darīja darbiņus, kas apliecināja patriotismu, cieņu pret mūsu valsti. Bērni dziedāja dziesmas par Latviju, deklamēja dzejoļus un gāja rotaļās. Katrā grupiņā bērni klāja svētku galdu, galda noformējums bija valsts karoga krāsās. Vecāki sarūpēja svētku cienastu, ko papildināja bērnu un skolotāju gatavotie gardumi. 17.novembrī dārziņā bija īsta svētku diena. Patiesu svētku pārsteigumu sarūpēja vadītāja Inga Zviedrāne, sveicot darbiniekus valsts svētkos un bērnudārza 70.gadu jubilejā dāvinot ziedus, pateicības rakstu un svētku kūku.

Pirmsskolas skolotāja L.Baginska

Skip to content