Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Augšdaugavas novada pašvaldības Vēlēšanu komisija izsludina iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanos

 Augšdaugavas novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas

PAZIŅOJUMS

 

Gatavojoties 14.Saeimas vēlēšanām,  Augšdaugavas novada pašvaldības Vēlēšanu komisija izsludina iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu līdz 2022.gada 11.augusta  pl.16.00 šādām vēlēšanu iecirkņu komisijām:

Nr.

p.k.

Iecirkņa numurs Atrašanās vieta Adrese Komisijas locekļu skaits
1. Nr. 397

 

 

AMBEĻU PAGASTA PĀRVALDE

 

Parka iela 6, Ambeļi, Ambeļu pagasts, Augšdaugavas novads

 

7
2. Nr. 393

 

BEBRENES PAGASTA KULTŪRAS NAMS

 

“Pagastmāja”, Bebrene, Bebrenes pagasts, Augšdaugavas novads 7
 

3.

Nr. 398 BIĶERNIEKU PAGASTA PĀRVALDE Saules iela 4, Biķernieki, Biķernieku pagasts, Augšdaugavas novads 7
4. Nr. 399

 

DEMENES PAGASTA KULTŪRAS NAMS

 

Briģenes iela 2, Demene, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads 7
5.

 

Nr. 401

 

DUBNAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS

 

Nākotnes iela 1A, Dubna, Dubnas pagasts, Augšdaugavas novads 7
6. Nr. 402

 

DVIETES PAGASTA KULTŪRAS NAMS

 

“Kultūras Nams”, Dviete, Dvietes pag., Augsdaugavas nov. “P 7
7. Nr. 403

 

EGLAINES PAGASTA KULTŪRAS NAMS

 

Stendera iela 7, Eglaine, Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads 7
8. Nr. 392

 

ILŪKSTES KULTŪRAS UN MĀKSLAS CENTRS Brīvības iela 12, Ilūkste, Augšdaugavas novads 7
9. Nr. 408

 

JAUNIEŠU CENTRS

 

Skolas iela 2A, Maļinova, Maļinovas pag., Augšdaugavas nov. 7
10. Nr. 404

 

KALKŪNES PAGASTA PĀRVALDE

 

Ķieģeļu iela 4, Kalkūni, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads 7
11. Nr. 405

 

KALUPES PAGASTA PĀRVALDE

 

Ezeru iela 6, Kalupe, Kalupes pagasts, Augšdaugavas novads 7
12. Nr. 400

 

KUMBUĻU PAKALPOJUMU CENTRS Upes iela 6, Kumbuļi, Demenes pag., Augšdaugavas nov. 7
13. Nr. 413

 

LĀČU PAMATSKOLA

 

Muzeja iela 2, Lociki, Naujenes pag., Augsdaugavas nov.

 

7
14. Nr. 406

 

LAUCESAS KULTŪRAS NAMS

 

Miera iela 26, Mirnijs, Laucesas pag., Augšdaugavas nov.

 

7
15. Nr. 409

 

MEDUMU TAUTAS NAMS Alejas iela 2, Medumi, Medumu pag., Augšdaugavas nov.

 

7
16. Nr. 411

 

NAUJENES TAUTAS BIBLIOTĒKA Daugavas iela 31a, Krauja, Naujenes pag., Augšdaugavas nov.

 

7
17. Nr. 410

 

NAUJENES PAGASTA PĀRVALDE

 

Skolas iela 6, Naujene, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 7
18. Nr. 412

 

NAUJENES SOCIĀLO PAKALPOJUMU UN SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS CENTRS 18. Novembra iela 392, Vecstropi, Naujenes pag., Augšdaugavas nov.

 

7
19. Nr. 414

 

NĪCGALES PAGASTA TAUTAS NAMS

 

Skolas iela 17, Nīcgale, Nīcgales pag., Augšdaugavas nov.

 

7
20. Nr. 394

 

PILSKALNES PAGASTA PĀRVALDE Parka iela 3, Pilskalne, Pilskalnes pag., Augšdaugavas nov. 7
21. Nr. 407

 

LĪKSNAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS Daugavas iela 10, Līksna, Līksnas pag., Augšdaugavas nov.

 

7
22. Nr. 415

 

SALIENAS PAGASTA PĀRVALDE

 

Centrāles iela 24, Saliena, Salienas pagasts, Augšdaugavas novads 7
23. Nr. 395

 

ŠĒDERES PAGASTA PĀRVALDE

 

Alejas iela 4, Šēdere, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads 7
24. Nr. 416

 

SKRUDALIENAS PAGASTA PĀRVALDE

 

Skaista iela 9, Silene, Skrudalienas pag., Augšdaugavas nov.

 

7
25. Nr. 421

 

ŠPOĢU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA Šosejas iela 3, Špoģi, Višķu pag., Augšdaugavas nov.

 

7
26. Nr. 396

 

SUBATES PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS

 

Tirgus laukums 19, Subate, Augšdaugavas novads 7
27. Nr. 417 SVENTES PAGASTA TAUTAS NAMS Alejas iela 13, Svente, Sventes pag., Augšdaugavas nov. 7
28. Nr. 418

 

TABORES PAGASTA PĀRVALDE

 

Oktobra iela 2A, Tabore, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads 7
29. Nr. 419

 

VABOLES PAGASTA KULTŪRAS NAMS

 

“Saieta Nams”, Vabole, Vaboles pag., Augšdaugavas nov. 7
30. Nr. 420

 

VECSALIENAS PAGASTA PĀRVALDE “Červonkas Pils”, Červonka, Vecsalienas pag., Augšdaugavas nov.

 

7

 

 

Kandidātu pieteikumi iesniedzami Augšdaugavas novada pašvaldības Vēlēšanu komisijai, Rīgas iela 2, Daugavpils, 2.stāvā, 20.kabinetā, Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros: Brīvības iela 7, Ilūkste, Augšdaugavas novads, LV-5447 un Skolas ielā 17, Špoģi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481.  Elektroniski parakstītus pieteikumus var sūtīt uz vēlēšanu komisijas eadresi    _DEFAULT@40900035508 un uz pasts@augsdaugavasnovads.lv līdz 2022.gada 11.augusta  pl.16.00.

 

Kandidātu pieteikumi jāsagatavo atbilstoši CVK veidlapai, kura atrodama CVK mājas lapā

https://www.cvk.lv/lv/velesanas/saeimas-velesanas/14-saeimas-velesanas/normativie-dokumenti  (Lejupieladēt – spied šeit)

 

Pieteicēju ievērībai:

 

Saskaņā ar CVK instrukciju „Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukcija” ( apstiprināta CVK sēdē 2022. gada 5.maijā ar lēmumu nr.14), tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

  • reģistrētām politiskām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;
  • ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa);
  • attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklim.

Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.

 

CVK instrukcija pieejama CVK mājas lapā : https://www.cvk.lv/lv/tiesibu-akti/instrukcijas/pasvaldibu-velesanu-iecirknu-komisiju-izveidosanas-instrukcija

 

Skip to content