Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Augšdaugavas novadā uzstādīs šķiroto atkritumu savākšanas konteinerus

Atkritumu apsaimniekotājs SIA AADSO apņēmās pilnveidot šķiroto atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, izvietojot Augšdaugavas novada 25 vietās konteinerus stikla atkritumu, jauktā iepakojuma un tekstila atkritumu savākšanai, noslēdzot sadarbības līgumu ar SIA Eco Baltia Vide.  

Konteineri tiks izvietoti līdz maija beigām. Visi publiski pieejamie atkritumu šķirošanas punkti norādīti interneta vietnē: skiroviegli.lv.

Augšdaugavas novada saistošie noteikumi nosaka, ka ikvienam atkritumu radītājam ir pienākums iesaistīties pašvaldības organizētajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, kas tanī skaitā paredz, ka atkritumi ir jāsķiro un jāpiegādā tiem paredzētajās vietās konteineros. Ikvienai mājsaimniecībai vai juridiskai personai jāslēdz līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

Dabas resursu nodaļas vadītāja Guna Novika: “Atkritumu apsaimniekošanas jautājums ir svarīgs katram no mums, tādēļ jāmaina savi ikdienas ieradumi. Tas ir nepieciešams, lai mazinātu arvien pieaugošo ietekmi uz vidi. Jārūpējas, lai ikdienā mēs radītu mazāk atkritumu, un pēc iespējas vairāk pārstrādātu atkārtotai izmantošanai, tādējādi samazinot atkritumu daudzumu Demenes pagasta poligonā “Cinīši””. Pēc G. Novikas vārdiem, līdz 2035. gadam ir jāpanāk, ka minētajā poligonā.

Jauktā iepakojuma konteineros:

 • Drīkst mest kartonu, papīru, makulatūru, PET dzērienu pudeles, iepakojuma plēvi, metāla iepakojumu.
 • Nedrīkst mest vienreizlietojamos traukus, krējuma, jogurta, margarīna traukus, rotaļlietas, putuplastu, foliju, citus plastmasas priekšmetus, automašīnu plastmasas detaļas, medicīnas preces, izlietoto tualetes papīru un roku dvieļus, čipsu pakas, plastmasas lentas, slapju un netīru iepakojumu.

Tekstilmateriālu konteineros:

 • Drīkstēs mest tīru apģērbu, tīrus apavus, segas, tekstilizstrādājumus u.c. lietas, kuras var lietot atkārtoti vai ziedot labdarībai.
 • Nedrīkstēs mest netīru, mitru, pelējošo tekstilu vai apģērbu, saplēstu apģērbu vai tā atgriezumus, bērnu rotaļlietas.

Vecās segas lieti noderēs dzīvnieku patversmēs.

Nodotajam tekstilam jābūt ievietotam stingri aizsietā maisā.

Stikla atkritumu konteineros:

 • Drīkst mest stikla pudeles un burkas bez vāciņiem, mēbeļu stiklu vai fotorāmīšu stiklu.
 • Nedrīkst mest spoguļus, stikla vai porcelāna traukus, māla keramikas pudeles, netīru stikla iepakojumu ar pārtikas paliekām, logu un automašīnas stiklu, spuldzes, smaržu flakonus.

Konteineru atrašanās vietas Ilūkstes pusē

 • Brīvības iela 3, Ilūkste
 • Parka iela 3, Pilskalne, Pilskalnes pagasts
 • „Pagastmāja”, Bebrene, Bebrenes pagasts
 • „Pagasta pārvalde”, Dviete, Dvietes pagasts
 • Stendera iela 7, Eglaine, Eglaines pagasts
 • Tirgus laukums 21, Subate
 • Alejas iela 4, Šēdere, Šēderes pagasts
Skip to content