Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Dabas liegumā “Pilskalnes Siguldiņa” atjauno gājēju tiltus

Projekta „Gājēju tiltu remonts dabas lieguma „Pilskalnes Siguldiņa” tūrisma takā „Sprīdītis”” (Nr.1-08/98/2020) īstenošana norisinās no 2020.gada 13.oktobra līdz 2021.gada 30.decembrim.

 

Projekta ietvaros tiek veikts divu gājēju tiltu remonts (bojāto koka detaļu nomaiņa), kā arī tiek veikta papildus aktivitāte takas “Sprīdītis” infrastruktūras atjaunošanā – kāpnes un laipas uz balstiem atjaunošana. Tiek izmantots impregnēts kokmateriāls ar vismaz 5 gadu kalpošanas ilgumu. Darbības ĪADT  tiek veiktas ievērojot  Dabas aizsardzības pārvaldes noteitkos nosacījumus.  Rezultātā tiks mazināta antropogēnā ietekme uz nogāzēm un dabas vērtībām, kas tiks nodrošināta kā drošas un videi draudzīgas tūrisma infrastruktūras atjaunošana īpaši aizsargājamā teritorijā dabas liegumā “Pilskalnes Siguldiņa”.

 

Projekta mērķis ir mazināt antropogēno ietekmi uz dabas lieguma „Pilskalnes Siguldiņa” biotopiem un aizsargājamajām sugām. Tādejādi veicināt  ilgtspējīgu tūrisma attīstību, ievērojot vides aizsardzības prasības, biotopu daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmas aizsardzības principus.

 

Projekta plānotās izmaksas ir 24 000,00 EUR, no kuriem 90% – 21 600,00 EUR sedz LVAF, 10% līdzfinansējumu nodrošinās Augšdaugavas novada pašvaldība.

 

Vēršam uzmanību! Tūrisma taka “Sprīdītis” apmeklētājiem ir slēgta un pārvietošanās ir aizliegta līdz 30. 12.2021..

Skip to content