Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Dvietes Romas katoļu draudze īsteno draudzes mājas mansarda telpu pielāgošanas projektu

***Dvietes Romas katoļu draudze, piesaistot Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda Lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu, ir uzsākusi projekta „Dvietes Romas katoļu draudzes mājas mansarda telpu pielāgošana sakrālā mantojuma saglabāšanai un garīgās pilnveides nodarbēm” (Nr. 19-03-AL28-A019.2201-000011) īstenošanu.

***Projekts tiek realizēts Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 2.1. rīcībā „Atbalsts iniciatīvām, kuras vērstas uz efektīvu un ilgtspējīgu dabas un kultūras resursu izmantošanu lauku sabiedrības dzīves standartu paaugstināšanai”.

***Projekta noslēgumā draudzes mājas mansardā tiks ierīkotas telpas:

  • sakrālā mantojuma uzglabāšanai, izstādīšanai;
  • tradīciju, kristīgo, ģimenisko vērtību izkopšanas praktisko un izglītojošo pasākumu organizēšanai.

***Projekta kopējās izmaksas – 49982,63 EUR, publiskais finansējums – 44984,37 EUR. Projektu atbalsta un līdzfinansējumu nodrošina Ilūkstes novada pašvaldība.

Dvietes Romas katoļu draudzes

 valdes priekšsēdētāja

Ināra Munce

Skip to content