Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības projekts tuvojas noslēgumam

***Ilūkstes novadā tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekts „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Ilūkstes novadā” (Nr. 9.3.1.1/18/I/003). Projektā tiek attīstīta infrastruktūra sabiedrībā balstītu sociālu pakalpojumu nodrošināšanai cilvēkiem ar garīga rakstura vai funkcionāliem traucējumiem (1. vai 2. grupas invaliditāti) ar mērķi veicināt iesaisti darba tirgū un iekļaušanos sabiedrībā.

***Ilūkstes novadā ir atjaunotas un labiekārtotas telpas Ilūkstē un Pašulienes ciemā (Šēderes pagastā), kurās tiks nodrošināta sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamība:

1) dienas aprūpes centra pakalpojumi ar vietu skaitu 14 personām (Kastaņu ielā 38A, Ilūkstē);

2) specializētās darbnīcas ar vietu skaitu 8 personām (Kastaņu ielā 38A, Ilūkstē);

3) grupu dzīvokļi ar vietu skaitu 16 personām (Pašulienē, Šēderes pagastā).

***2020. gada pirmajā pusē ir noslēgušies telpu atjaunošanas darbi, kā arī mēbeļu iegāde un uzstādīšana grupu dzīvokļos Pašulienē „4”. Savukārt šobrīd aktīvi notiek dienas aprūpes centra un specializētās darbnīcas telpu iekārtošana. Specializētā darbnīca tiek radīta, lai dotu iespēju apgūt prasmes trīs nodarbinātības veidos.

 

Projekta mērķis: attīstīt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir noteikta 1. vai 2. grupas invaliditāte.

 

Kopējās projekta izmaksas: 447060,00 EUR (ERAF finansējums – 380 001,00 EUR; valsts budžeta dotācija – 20 117,70 EUR; pašvaldības finansējums – EUR 46 941,30).

 

Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2019.–31.08.2020.

 

Ilūkstes novada pašvaldības Stratēģiskās plānošanas nodaļas

attīstības plānošanas speciāliste

Zanda Lisovska

Skip to content