Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Ilūkstes novada pašvaldība ievieš ierobežojumus Covid-19 izplatības mazināšanai

***Ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību Ilūkstes novada pašvaldība no 27. oktobra pārtrauc apmeklētāju pieņemšanu un pakalpojumu sniegšanu klātienē, pārejot uz attālinātu darbu (konsultēšanu) pa tālruni vai e-pastu.

***Izņēmuma (sevišķi steidzamos un neatliekamos) gadījumos un, ja pakalpojumu nav iespējams pieprasīt attālināti, pieņemšana klātienē tiks nodrošināta tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās ar obligātu sejas aizsargmaskas lietošanas nosacījumu!

***Minētie ierobežojumi būs spēkā, līdz situācija stabilizēsies.

 

 

 

 

Saziņai:

 

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC):

65447850, 29151600, dome@ilukste.lv

 

Dzimtsarakstu nodaļa:

29297586, 28346115, dzimtsaraksti@ilukste.lv

 

 

***Aicinām iepazīties ar informāciju par darba organizēšanu un klientu apkalpošanu:

 [spoiler title=”VPVKAC PAKALPOJUMI”]

 

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC) pa tālruņiem 65447850, 29151600 un e-pastu dome@ilukste.lv konsultē par pašvaldības un valsts pakalpojumu pieteikšanu attālināti.

 

Iesniegumus par pašvaldības kompetencē esošiem jautājumiem var iesniegt:

  • nosūtot pa pastu;
  • ievietojot pastkastē, kas izvietota pie pašvaldības vai tuvākās pagasta pārvaldes ieejas durvīm;
  • nosūtot elektroniski uz e-pastu dome@ilukste.lv;
  • izmantojot e-pakalpojumu IESNIEGUMS IESTĀDEI portālā „Latvija.lv” (personas autentificēšana notiek ar internetbankas, eID vai eParaksta viedkartes pieejas kodiem, e-paraksts nav obligāts).

 

Valsts iestāžu pakalpojumu pieteikšanai aicinām izmantot portālu „Latvija.lv” (www.latvija.lv).

 

Ja ir grūtības e-pakalpojumu pieteikšanā, VPVKAC var palīdzēt, sniedzot detalizētu instrukciju pa soļiem.

 

[/spoiler][spoiler title=”DZIMTSARAKSTU NODAĻAS PAKALPOJUMI”]

 

Ilūkstes novada Dzimtsarakstu nodaļa slēgta klātienes apmeklējumiem (izņemot neatliekamas vajadzības – piemēram, reģistrēt dzimšanas vai miršanas faktu)! Aicinām zvanīt uz norādītajiem tālruņiem vai rakstīt uz e-pastu, lai saņemtu konsultācijas par iespējām pakalpojumus saņemt attālināti.

 

 [/spoiler][spoiler title=”NODAĻU SPECIĀLISTU KONSULTĀCIJAS”]

 

Nodaļu speciālisti apmeklētājus nepieņem, konsultējot tikai pa tālruni vai e-pastu. Kontaktinformācija atrodama ŠEIT!

 

[/spoiler][spoiler title=”NORĒĶINI”]

 

Pašvaldības kase izmaksas neveic un maksājumus nepieņem! Atgādinām, ka jebkādus naudas darījumus var veikt ar internetbankas starpniecību.

 

Nekustamā īpašuma nodokļa  maksājumu iespējams samaksāt bankā vai pasta nodaļā, internetbankā, portālā www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv. Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu, kā arī maksājuma mērķī norādīt precīzus datus par maksājuma objektu (īpašumu / īpašnieku).

 

Pašvaldības norēķinu konti:

 

(Veicot pārskaitījumu, neaizmirstiet norādīt maksājuma mērķi!):

AS „Swedbank” (HABALV22)   LV53HABA0551026255702

AS „SEB banka” (UNLALV2X)   LV05UNLA0005011130034

AS „Luminor Bank” (RIKOLV2X)   LV68RIKO0002013187612

 

Personām, kurām objektīvu iemeslu dēļ nav iespējas izmantot norēķinu iespējas ārpus pašvaldības kasēm, nodokļa samaksas termiņš tiks pārcelts uz vēlāku laiku 2020. gada ietvaros, un nokavējuma nauda netiks uzskaitīta.

 

[/spoiler]

****

 

 

 

Skip to content