Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Ilūkstes novada pašvaldība īstenojusi projektu „Ilūkstes novada ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošana”

***Finiša taisnē ir Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekta „Ilūkstes novada ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošana” (Nr. 19-03-A00702-000025) realizācija. Projekta mērķis: veicināt apdzīvotības saglabāšanos un pašvaldības ceļu infrastruktūras attīstību Ilūkstes novadā, prioritāri nodrošinot piekļuvi ar lauksaimniecisko ražošanu un uzņēmējdarbību saistītām darbībām.

***Projekta 3. kārtas ietvaros Ilūkstes novadā tika pārbūvēti grants ceļu posmi:

    • „Mazbleivi–Ilze” Bebrenes pagastā 5,05 km garumā;
    • „Vitkuški–Subate”  Eglaines pagastā 2,725 km garumā;
    • „Gulbene–Lazdas” Prodes pagastā 1,35 km garumā.

***Šobrīd būvniecības darbi jau ir noslēgušies, norit administratīvie darbi pie projekta atskaites sagatavošanas.

***Īstenojot projektu, ir nodrošināta ceļa nestspēja, veikta ceļa seguma izbūve ar divkārtu virsmas pārklājumu un jaunu grants šķembu maisījumu, caurteku, grāvju izbūve, caurteku galu stiprināšana ar laukakmeņiem, izbūvētas nobrauktuves uz īpašumiem, uzstādītas ceļazīmes. Projekta ieviešanas rezultātā ir nodrošināta droša satiksme, veicināta apdzīvotības saglabāšana un uzlaboti saimniekošanas apstākļi pagastos strādājošajiem lauksaimniecības uzņēmumiem.

***Jāmin, ka pārbūvējamie ceļa posmi tika izvēlēti, balstoties uz ceļu  tehniskā stāvokļa izvērtējumu, ceļu izmantojošo saimniecību skaitu un pagastu iedzīvotāju apspriežu rezultātiem.

***Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir 1 186 568,46 EUR (ar PVN), tajā skaitā publiskais finansējums – 1 067 911,62 EUR un Ilūkstes novada pašvaldības līdzfinansējums – 118 656,85 EUR.

 

Ilūkstes novada pašvaldības

Stratēģiskās plānošanas nodaļa

Skip to content