Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Tiek atklātas jaunās Dienas aprūpes centra „Fēnikss” telpas Ilūkstē un grupu dzīvokļi Pašulienē

 

***Ir noslēdzies ERAF projekts „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Ilūkstes novadā” (Nr. 9.3.1.1/18/I/003). Projekta ietvaros tiek attīstīta infrastruktūra sabiedrībā balstītu sociālu pakalpojumu nodrošināšanai cilvēkiem ar garīga rakstura vai funkcionāliem traucējumiem (ar 1. vai 2. grupas invaliditāti) ar mērķi veicināt iesaistīšanos darba tirgū un iekļaušanos sabiedrībā, tādējādi veicinot viņu neatkarību un patstāvību.

****Deinstitucionalizācija (DI) ir Labklājības ministrijas virzīts iekļaujošas sabiedrības veidošanas process, mainot attieksmi un attīstot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu (grupu māju, dienas aprūpes centru u. c.) sistēmu visā valstī. Tas nodrošina nepieciešamo atbalstu cilvēkiem, kuriem ir ierobežotas spējas sevi aprūpēt, lai viņi varētu dzīvot parastā mājoklī, saņemot nepieciešamo atbalstu. Tas novērsīs situāciju, ka šādiem cilvēkiem ir jāpārceļas uz dzīvi ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās, jo viņiem nav pieejams nepieciešamais atbalsts dzīvesvietā.

***Projekta ietvaros Ilūkstes novadā ir atjaunota infrastruktūra sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai:

 1) dienas aprūpes centrā Kastaņu ielā 38A, Ilūkstē ar vietu skaitu 14 personām;

2) specializētā darbnīcā Kastaņu iela 38A, Ilūkstē ar vietu skaitu 8 personām 3 dažādos nodarbinātības veidos;

3) grupu dzīvokļos (6) ar vietu skaitu 16 personām (Pašuliene, Šēderes pagasts).

Projekta mērķis:

attīstīt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir noteikta 1. vai 2.grupas invaliditāte.

Kopējās projekta izmaksas: 446953,06 EUR

ERAF finansējums –  EUR 379 910,10 (85%);  Valsts budžeta dotācija – EUR 20 112,88 (4,5%);  Pašvaldības finansējums- EUR 46 930,08 (10,5%)

Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2019.-31.08.2020.

 

***31. augustā plkst. 11.00 aicinām iedzīvotājus piedalīties Dienas aprūpes centra telpu Kastaņu ielā 38, Ilūkstē atklāšanas pasākumā!

 

Ilūkstes novada pašvaldības

Stratēģiskās plānošanas nodaļa

Skip to content