Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Ir izveidota Ilūkstes apvienība

Saskaņā ar 11. aprīļa Augšdaugavas novada pašvaldības domes sēdes lēmumu, 1. jūnijā tika izveidotas 10 pagastu apvienības. Apvienojot Ilūkstes pilsētu un Pilskalnes pagastu, ir izveidota Ilūkstes apvienība, līdz ar to, Ilūkstes pilsētas pārvaldei ir mainīts nosaukums – Ilūkstes apvienības pārvalde.

Apvienības pārvaldes vadītāja pienākumus izpilda Ruta Buldure.

Apvienības pārvaldes darbinieku kontaktus var atrast Ilūkstes mājaslapā sadaļā “Pārvalde” -> “Kontakti“, kur ir apkopoti arī Augšdaugavas novada Centrālās pārvaldes speciālisti, kuriem darba vieta ir Ilūkstē un Pilskalnē.

Informāciju par citām apvienībām meklējiet augsdaugavasnovads.lv

Skip to content