Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Kontakti

Ilūkstes pilsētas pārvalde

Brīvības iela 7, Ilūkste,
Augšdaugavas novads, LV-5447

Reģistrācijas numurs 90000078782

Darbs laiks:

Pirmdiena 8.00 – 17.30
Otrdiena 8.00 – 16.30
Trešdien 8.00 – 16.30
Ceturtdiena 8.00 – 16.30
Piektdiena 8.00 – 15.30

Pārtraukums 12.00 – 12.30

Ilūkstes pilsētas pārvaldes e-adrese

Gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju aicinām izmantot e-adresi.

Vadība

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC)

Pārvaldes darbinieki

Teritorijas apsaimniekošanas nodaļa

Izglītības pārvalde

Būvvalde

Īpašuma nodaļa

Finanšu nodaļa

Sociālais dienests

Bāriņtiesa


Norēķinu rekvizīti:

Maksājuma saņēmējs: Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde

Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Banka: Valsts kase
SWIFT: TRELLV22
Reģistrācijas numurs: 90009117568
Konta numurs: LV37TREL9807280440200

Papildus rekvizīti:

AS “Swedbank”
LV25HABA0551028288065
bankas kods: HABALV22

AS “SEB banka”
LV79UNLA0055002791210
bankas kods: UNLALV22

AS “Citadele banka”
LV05PARX0012925680001
bankas kods: PARXLV22

Nekustamā īpašuma nodokļa norēķinu konts

Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde
Reģistrācijas numurs: 90009117568
Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Banka: AS Swedbank
SWIFT: HABALV22XXX
Konta numurs: LV78HABA0551051979749

Skip to content