Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Kontakti

Ilūkstes apvienības pārvalde

Brīvības iela 7, Ilūkste,
Augšdaugavas novads, LV-5447

Reģistrācijas numurs 90000078782

Darbs laiks:

Pirmdiena 8.00 – 17.30
Otrdiena 8.00 – 16.30
Trešdien 8.00 – 16.30
Ceturtdiena 8.00 – 16.30
Piektdiena 8.00 – 15.30

Pārtraukums 12.00 – 12.30

Ilūkstes apvienības pārvaldes e-adrese

Gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju aicinām izmantot e-adresi.

Ilūkstes apvienības pārvaldes vadība

Ilūkstes apvienības pārvaldes darbinieki

Teritorijas apsaimniekošanas nodaļa

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC)

Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes darbinieki Ilūkstē un Pilskalnē

Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Īpašuma nodaļa

Augšdaugavas novada Izglītības pārvalde

Augšdaugavas novada Būvvalde

Augšdaugavas novada Finanšu pārvalde

Augšdaugavas novada Sociālais dienests

Augšdaugavas novada Bāriņtiesa


Norēķinu rekvizīti:

Maksājuma saņēmējs: Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde

Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Banka: Valsts kase
SWIFT: TRELLV22
Reģistrācijas numurs: 90009117568
Konta numurs: LV37TREL9807280440200

Papildus rekvizīti:

AS “Swedbank”
LV25HABA0551028288065
bankas kods: HABALV22

AS “SEB banka”
LV79UNLA0055002791210
bankas kods: UNLALV22

AS “Citadele banka”
LV05PARX0012925680001
bankas kods: PARXLV22

Nekustamā īpašuma nodokļa norēķinu konts

Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde
Reģistrācijas numurs: 90009117568
Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Banka: AS Swedbank
SWIFT: HABALV22XXX
Konta numurs: LV78HABA0551051979749

Skip to content