Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestāde „Zvaniņš”

Bērnudārza pirmsākumi Ilūkstē atrodami jau 1951. gada aprīlī, pašreizējās telpās bērnudārzs tiek atvērts 1988. gada 26. oktobrī. No 1991. gada par iestādes vadītāju strādā Inga Strode.

Pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņš” tiek īstenota Izglītības kvalitātes valsts dienesta licencētā Pirmsskolas izglītības programma, kods 0101 1111. Mācības notiek latviešu valodā, bērnudārzā darbojas 9 grupas.

Iestādē strādā 19 pedagoģiskie darbinieki (t. sk. metodiķi, grupu skolotājas, mūzikas skolotāja, sporta skolotāja, angļu valodas skolotāja, logopēds), 19 tehniskie darbinieki.

Moto

“Šis mazais cilvēks ir man uzticēts,
Un nejautājiet man par pienākumiem citiem” (Ā. Elksne)

Misija​

Radīt bērniem draudzīgu, mērķtiecīgi veidotu, attīstošu, iekļaujošu un atbalstošu vidi, kurā profesionāla komanda, efektīvi sadarbojoties, palīdz attīstīt bērna vēlmi izzināt sevi un apkārtējo pasauli, individuālās spējas un prasmes, mērķtiecīgi nodrošinot bērnam iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei un dzīvei mūsdienu mainīgajā vidē.

Vīzija par izglītojamo​

Brīvs no aizspriedumiem, tolerants, empātijas pilns, motivēts un aktīvs bērns, kurš  nebaidās no izaicinājumiem un nezināmā, jo ir pārliecināts par sevi un savām spējām.

Vērtības un pamatmērķis​

Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – cieņa, sadarbība, atbildība.

Izglītības iestādes pamatmērķis – vienots mācību un audzināšanas process, kurā bērns mācās iedziļinoties, praktiskā darbībā integrēti apgūst zināšanas, izpratni un pamatprasmes dažādās mācību jomās, attīsta caurviju prasmes, veido vērtībās balstītus ieradumus un par sasniegto rezultātu saņem atbalstošu un attīstošu atgriezenisko saiti. 

Kontaktinformācija

Jēkabpils iela 10A, Ilūkste,
Augšdaugavas novads, LV-5447

Darba laiki

 • pirmdien
  07:00 - 20:00
 • otrdien
  07:00 - 20:00
 • trešdien
  07:00 - 20:00
 • ceturtdien
  07:00 - 20:00
 • piektdien
  07:00 - 20:00
 • sestdien
  aizvērts
 • svētdien
  aizvērts
Skip to content