Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Par pilsētu

Ilūkste atrodas Augšdaugavas novadā, Latvijas dienvidaustrumos, 26 km attālumā no Daugavpils un 199 km attālumā no Rīgas. Ilūkstes pilsētas teritorijas tiešā tuvumā ir republikas nozīmes autoceļš Daugavpils – Subate – Lietuvas Republika un dzelzceļa līnija Daugavpils – Eglaine – Lietuvas Republika.

Par apdzīvotu vietu Ilūkste sāka veidoties 16. gadsimtā. Rakstos tā pirmoreiz minēta 1550. gadā kā mazs miestiņš Ilūkstes upes labajā krastā uz grāfa Kaspara Zīberga zemes. Pateicoties savai atrašanās vietai, kur satek ceļi no Sēlijas vidienes, Lietuvas, Baltkrievijas un Daugavpils, Ilūkste sāka veidoties kā tirdzniecības centrs un no 1795. gada arī kā apriņķa centrs. Ilūkste var lepoties ar savu kultūras un izglītības vēsturi. Pirmā mācību iestāde – latīņu skola – šeit atklāta 1596. gadā. Pilsētā 1910. gadā ir darbojies krievu skolotāju institūts, vairākas skolas un bibliotēkas, par kuru vēsturi materiāli apkopoti novadpētniecības muzejā Ilūkstes bērnu un jauniešu centra telpās. Tagadējā Ilūkstes Raiņa vidusskola atklāta 1927. gadā, tās atklāšanā piedalījies toreizējais izglītības ministrs Jānis Pliekšāns, kam par godu pie skolas 1990. gadā uzstādīts tēlnieka Folkmaņa veidots piemineklis. Pilsētā vēsturiski nebija lielu rūpniecības uzņēmumu, un tās iedzīvotāji nodarbojās galvenokārt ar amatniecību, tirdzniecību un lauksaimniecību. Ilūkste tika pilnībā nopostīta I pasaules kara laikā un smagi cieta arī II pasaules kara laikā.

Šodien Ilūkste ir klusa, bet rosīga pierobežas mazpilsēta, ko ieskauj gleznains dabas apvidus. Ilūkste ir nozīmīga Sēlijas sastāvdaļa – multikulturāla un multikonfesionāla. Tās vēsturiskajā centrā atrodas četru reliģisko konfesiju dievnami: katoļu, luterāņu, pareizticīgo un vecticībnieku.

 
  • Kopš 2021.gada Ilūkste atrodas Augšdaugavas novadā.
  • Ilūkstes pilsētas teritorijas kopējā platība ir 9 km2. Pilsētu sadala 29 ielas.
  • Pirms 1. pasaules kara Ilūkstē dzīvoja vairāk kā 4000 iedzīvotāju. Sākotnējo iedzīvotāju skaitu Ilūkste mūsdienās vēl nav sasniegusi.
  • Pilsētā dzīvo 2331 iedzīvotāji (pēc PMLP datiem uz 07.01.2022.). Tā ir daudznacionāla pilsēta – te dzīvo latvieši, krievi, poļi, baltkrievi un citu tautību pārstāvji.

Pilsētā ir vairākas izglītības iestādes – Ilūkstes Raiņa vidusskola, Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola, darbojas arī Augšdaugavas novada sporta skola, kā arī Ilūkstes Kultūras un mākslas centrs un Ilūkstes pilsētas estrāde, bibliotēkas, Bērnu un jauniešu centrs, Jauniešu kvartāls, dienas centrs “Fēnikss” cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Ilūkstē ir īstenoti vairāki nozīmīgi projekti, kuri vērsti uz iedzīvotājiem draudzīgas pilsētvides veidošanu. Ilūkste vairākkārt ir bijusi konkursa „Sakoptākā Latvijas pilsēta” laureātu vidū.

Skip to content