Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Ilūkstes Kultūras un mākslas centrs

Kultūras un mākslas centrs ir iestāde, kas apvieno dažādu kultūras jomu amatierus kopējās interešu grupās, kas kopīgi mācās jaunas prasmes un nodarbojas ar jaunradi. Tā ir galvenā pašdarbības kolektīvu darbošanās un lielāko pasākumu norises vieta Ilūkstes pilsētā.

Mērķis

IKMC mērķis ir nodrošināt augstvērtīgu un kvalitatīvu kultūras un mākslas pieejamību pilsētā, kā arī aktīvu un kvalitatīvu amatiermākslas kolektīvu darbību. Sekmēt tradīciju turpināšanu un popularizēšanu, veidot patīkamu un interesantu kultūrvidi pilsētas iedzīvotājiem un viesiem.

Misija

Veicināt un radīt labvēlīgus apstākļus ikviena indivīda radošai līdzdalībai.

Uzdevumi

 • Plānot un īstenot daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras, tai skaitā mākslas, piedāvājumu , rīkojot izstādes, plenērus un cita veida pasākumus.
 • Piedalīties novada, valsts un starptautiskajos kultūras un mākslas pasākumos.
 • Sadarbojoties ar valsts un pašvaldības institūcijām, juridiskām un fiziskām personām, nacionālajām kultūras biedrībām un citiem nodibinājumiem.
 • Realizēt Ilūkstes novada pašvaldības pasūtījumus, kultūras pasākumu, norišu, programmu un projektu jomā.
 • Nodrošināt pasākumu norišu reklāmu.
 • Veikt kultūras norišu, saimnieciskās darbības plānošanu, sagatavot un iesniegt pašvaldībai priekšlikumus par nepieciešamo budžetu Kultūras un mākslas centra uzdevumu veikšanai un nodrošināt piešķirto līdzekļu mērķtiecīgu izlietojumu.
 • Organizēt, koordinēt un nodrošināt kultūras un mākslas centra amatiermākslas kolektīvu darbību, iesaistīt tos vietējās, reģionālās, valsts un starptautiskās kultūras norisēs.
 • Organizēt valsts un tradicionālo svētku norises, citus pasākumus un profesionālās mākslas pieejamību pilsētas iedzīvotājiem.
 • Izskatīt iedzīvotāju iesniegumus un ierosinājumus par kultūras jomas jautājumiem, sniegt skaidrojumus.
 • Dokumentēt un analizēt radošo un saimniecisko darbību;
 • Pārvaldīt kultūras un mākslas centra valdījumā nodoto pašvaldības mantu un īpašumus un organizēt tās racionālu apsaimniekošanu: Brīvības iela 12, Ilūkste, Augšdaugavas novads, LV-5447

Iesaisties pašdarbībā!

Ilūkstes Kultūras un mākslas centrā darbojas seši pašdarbības kolektīvi

 • Pūtēju orķestris “Sēlija”
 • Vidējās paaudzes deju kopa “Pilskalne”
 • Jauniešu deju kolektīvs “Ance
 • Amatierteātris “Tādi esam”
 • Vokālais ansamblis “Lillija”
 • Jauktais koris “Lašu koris”

Telpu noma​

Kultūras un mākslas centrā iespējama arī īslaicīga telpu noma, vairāk info te.

Kontaktinformācija

Brīvības iela 12, Ilūkste,
Augšdaugavas novads, LV-5447

Darba laiki

 • pirmdien
  09:00 - 17:00
 • otrdien
  09:00 - 17:00
 • trešdien
  09:00 - 17:00
 • ceturtdien
  09:00 - 17:00
 • piektdien
  09:00 - 17:00
 • sestdien
  aizvērts
 • svētdien
  aizvērts
Skip to content