Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Ilūkstes Kultūras un mākslas centrs

Ilūkstes kultūras un mākslas centrs iznomā telpas Brīvības ielā 12, Ilūkstē, īslaicīgu privātu vai publisku pasākumu rīkošanai

Pakalpojums

Mazās zāles un foajē izmantošana

Lielās zāles un foajē izmantošana

Kafejnīcas un foajē izmantošana

Lekciju telpas izmantošana

Maksa*

15,00 EUR (viena stunda, bez PVN)

20,00 EUR (viena stunda, bez PVN)

10,00 EUR (viena stunda, bez PVN)

7,00 EUR (viena stunda, bez PVN)

Izpildes termiņš – Pakalpojumu ieteicams pieprasīt ne vēlāk kā divas nedēļas pirms pasākuma

No nomas maksas atbrīvoti:

  • labdarības pasākumu rīkotāji;
  • pašvaldības iestādes;
  • Latvijas Sarkanā Krusta un invalīdu biedrības, reliģiskās organizācijas.


Pakalpojuma pieprasīšana

Pakalpojumu var pieprasīt ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pirms plānotā pasākuma sazinoties ar Ilūkstes kultūras un mākslas centra vadītāju (t.65462135) par telpu pieejamības un nomāšanas iespējām vēlamajā laikā, un, pozitīva rezultāta gadījumā iesniedzot Ilūkstes pilsētas pārvaldei adresētu iesniegumu. Iesniegumā norāda telpas nosaukumu, lietošanas mērķi, vēlamo nomas termiņu, nomas maksas rēķina saņemšanas veidu (personīgi, uz e-pastu, pa pastu).

Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus iesniedz:

  • Personīgi – Ilūkstes pilsētas Valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā, Brīvības ielā 7, Ilūkstē (1.stāvā); t. +371 65447850; +371 29151600;
  • Pa pastu – nosūtot Ilūkstes pilsētas pārvaldei, Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Augšdaugavas nov., LV-5447;
  • e-pastu – elektroniski parakstītu nosūta uz e-pastu pasts@ilukste.lv.

Apmaksas kārtība

Saskaņā ar saņemto rēķinu samaksa jāveic ne vēlāk kā 3 darba dienas pirms pakalpojuma saņemšanas.

Apmaksu var veikt ar bankas pārskaitījumu vai Ilūkstes pilsētas pārvaldes kasē, darba laikā.


Pakalpojuma saņemšana

Pakalpojumu saņem Ilūkstes kultūras un mākslas centrā, ne vēlāk kā 2 dienas iepriekš sazinoties ar tā vadītāju (t.65462135).


Normatīvie akti

* Ilūkstes novada domes 29.10.2020. lēmums Nr.267 “Par Ilūkstes kultūras un mākslas centra, Brīvības iela 12, Ilūkste, ieejas maksas (biļetes cenas) un telpu nomas maksas cenrādi”

Pielikumi

Skip to content