Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Sabiedriskā kārtība

Ilūkstes pilsētas administrācija aicina iedzīvotājus būt aktīviem un līdzdarboties sabiedriskās kārtības uzturēšanā, ziņojot par novērotajiem pārkāpumiem (atkarībā no to rakstura un smaguma):

  • Valsts policijai (palīdzības tālr.: 110);
  • Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldei (uzticības tālr.: 65403399, dežūrdaļas tālr.: 65403302);
  • Ilūkstes teritorijas apsaimniekošanas nodaļai (tālr.: 65462500).

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kārtības policijas Sēlijas nodaļa

Adrese: Lielā iela 45, Daugavpils, LV-5415 (korespondencei: Komandanta iela 7, Daugavpils, LV-5401)

Nodaļas priekšnieks – Ivars Poikāns

Tālr.: 65421013

Kārtības policijas Sēlijas nodaļas inspektori pieņem apmeklētājus katru pirmdienu Raiņa ielā 8, Ilūkstē, Ilūkstes novadā (tālr.: 65462702) un izskata pārkāpumus sadalījumā pēc apkalpojamās teritorijas:

Ilūkstē – vecākā inspektore kapteine Inga Lapeško;

Kam zvanīt ārkārtas un steidzamās situācijās?

Vienotais ārkārtas palīdzības izsaukumu tālrunis – 112

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests – 112

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests – 113 vai 112

Valsts policija – 110 vai 112

Gāzes avārijas dienests – 114 vai 112

Elektrotīklu bojājumu pieteikšana (AS „Sadales tīkls”) – 80200404 (no plkst. 8.00 līdz 22.00); 8404 (diennakts)

Ūdensapgāde, kanalizācija, asenizācija (SIA „Ornaments”) – 654621572938333922018951

Siltumapgāde (SIA „Ilūkstes siltums”) – 65462214

SIA „Veselības centrs „Ilūkste”” reģistratūra – 65462455

Ilūkstes Sociālo pakalpojumu un palīdzības centrs – 65447871, 6544787026687721

Augšdaugavas novada bāriņtiesa Ilūkstes teritoriālajā vienībā – 65462012, 28659469 

Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” Augšdaugavas komiteja – 29341751

Skip to content