Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Noteiktas izglītības iestāžu audzēkņu uzturēšanas izmaksas

Augšdaugavas novada pašvaldības domes 24. februāra sēdē pieņemts lēmums par novada pašvaldības izglītības iestāžu skolēnu (audzēkņu) uzturēšanas izmaksām gadā izglītības iestādēs. Skolēnu uzturēšanas izmaksas tiek iekļautas pašvaldību savstarpējos norēķinos par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.

Viena audzēkņa izmaksas vidēji ir 135,25 eiro/mēnesī. Uz 2022. gada 1. janvāri audzēkņu skaits novada izglītības iestādēs bija 2565.

Viena skolēna izmaksas mēnesī novadā svārstās no 99 līdz 275 eiro. Vismazākās skolēnu uzturēšanas izmaksas ir vidusskolās, jo tajās ir lielāks skolēnu skaits. Salienas vidusskolā tie ir 99,34 eiro mēnesī, Špoģu vidusskolā – 102,46 eiro, Zemgales vidusskolā –  125,28 eiro, Sventes vidusskolā – 115,68 eiro, Ilūkstes Raiņa vidusskolā – 110,29 eiro, savukārt Vaboles vidusskolā – 174,75 eiro. Bebrenes VP vidusskolā tie ir 169,51 eiro.

Pamatskolās vismazākās izmaksas uz vienu skolēnu ir Biķernieku pamatskolā – 114,74 eiro, tai seko Lāču pamatskola ar 128,97 eiro, Naujenes pamatskola – 145,53 eiro, Laucesas pamatskola – 153,26 eiro, Kalupes pamatskola – 179,84 eiro, Randenes pamatskola – 179,98 eiro, bet visliekākās izmaksas uz izglītojamo ir Silenes pamatskolā – 194,54 eiro.

Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis” viens audzēknis mēnesī izmaksā 176,09 eiro, savukārt Nīcgales PII “Sprīdītis” – 275,78 eiro, Ilūkstes PII “Zvaniņš” – 153,50 eiro.

Savstarpējos norēķinos Augšdaugavas novads šogad citām pašvaldībām par savu bērnu izglītošanu mācību iestādēs plāno samaksāt 351 000 eiro, turpretī paredzams, ka citas pašvaldības Augšdaugavas novada pašvaldības budžetā ieskaitīs 889 000 eiro.

Skip to content