Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

“Par samazinātu darbaspēka nodokļu likmju piemērošanu sezonālajos darbos nodarbināto ienākumam”

 

  1. Pieņemt zināšanai finanšu ministra iesniegto informatīvo ziņojumu.
  2. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Labklājības ministriju un Zemkopības ministriju izvērtēt sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa piemērošanu regulējošo normu praktiskās īstenošanas gaitu un sasniegtos rezultātus attiecībā uz nereģistrētās nodarbinātības izmaiņu tendenci augļkopības un dārzkopības nozarē un sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa režīma efektivitāti, t.sk., attiecībā uz valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un sociālās apdrošināšanas pakalpojumu pieejamību īslaicīgajos sezonas darbos nodarbinātajām personām periodā no 2021.gada līdz 2024.gadam, un līdz 2025.gada 1.februārim iesniegt Ministru kabinetā attiecīgu informatīvo ziņojumu. Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa ieviešanas rezultātus līdz 2025.gadam vērtēt, ievērojot šādus kritērijus:
  • sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa ieņēmumi budžetā 2024.gadā ir sasnieguši vismaz 370 000 euro;
  • sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju skaits 2024.gadā ir sasniedzis 7 700;
  • gadā salīdzinājumā ar 2020.gadu sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātāju skaits pieaudzis par 15%.

Ziņojumu skatīt šeit

 

Ministru prezidents                                                                   A. K. Kariņš

Valsts kancelejas direktors                                                         J. Citskovskis

Finanšu ministrs                                                                         J. Reirs

Matveja, 67095492

Liva.Matveja@fm.gov.lv

Skip to content