Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Par vēja radīto postījumu likvidēšanu

Šī gada oktobra sākumā Latvijā piedzīvotas spēcīgas vēja brāzmas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma 1057 izsaukumus, kuros bija nepieciešams likvidēt spēcīgā vēja radītos postījumus – novākt nolūzušus kokus.

 

Atgādinām, ka VUGD izbrauc uz notikumiem, kur nolūzuši vai aizlūzuši  koki apdraud vai var apdraudēt cilvēku veselību un dzīvību. Tās ir situācijas, kad uz ceļa braucamās daļas, gājēju ietves, dzīvojamām mājām, automašīnām  nokritušie koki var kavēt jebkura operatīvā dienesta ierašanos uz izsaukumu vai izraisīt bīstamu avārijas situāciju. Pārējos gadījumos nolūzušu koku novākšana jāveic zemes (līdz ar to arī koka) īpašniekam jeb tiesiskajam valdītājam.

 

Lai mazinātu vēja radītos postījumus, katra privāto teritoriju īpašnieka pienākums ir apsekot  viņa īpašumā augošos kokus un novērtēt to stāvokli, kā arī savlaicīgi veikt to kopšanu- izzāģēt aizlūzušos zarus un nocirst bīstamos kokus, ja nepieciešams, pieaicinot profesionālu speciālistu- arboristu.

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistītajās teritorijās bīstamu koku ciršanu organizē māju pārvaldītājs, un saskaņā ar Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2022.gada 10.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.33 “Par koku ciršanu ārpus meža Augšdaugavas novadā”  ir nepieciešams dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmums par koku ciršanu.

 

Informējam, ka koka ciršanai pilsētas teritorijā attiecīgās zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir nepieciešama pašvaldības atļauja.

Atļaujas nav jāsaņem, ja cērt koku, kura celma caurmērs ir mazāks par 20 cm, ja cērt augļu kokus, un kokus, kuru nociršana nav atliekama tādēļ, ka tie apdraud vidi un cilvēka veselību, dzīvību vai īpašumu (iepriekš ir jāveic fotofiksācija no trim skatu punktiem un jāinformē pašvaldība).

 

Informāciju par pašvaldības atļaujām koku ciršanai Ilūkstes pilsētā var saņemt pa tālr.  65462500, 65447863.

 

Lūdzam iedzīvotājus arī par publiskās teritorijās pamanītiem potenciāli bīstamiem kokiem sniegt informāciju Ilūkstes pilsētas administrācijas teritorijas apsaimniekošanas nodaļai (t.65462500). 

 

 

Kopā rūpēsimies par sakoptu un drošu vidi!

Skip to content