Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Plāno papildināt zivju resursus Augšdaugavas novada ūdenstilpēs

Augšdaugavas novadā plānots īstenot virkni projektu, kas ļaus papildināt zivju resursus novada ūdenstilpēs.

Zivju fondā atbalsta saņemšanai plānots iesniegt projektu “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Augšdaugavas novada ezeriem – Medumu ezeram, Šarlotes ezeram, Marinovas ezeram, Lielajam Subates ezeram, Mazajam Subates ezeram  (Latvijas teritorijā) un Galiņu ezeram  (Latvijas teritorijā)”. Projekta mērķis ir izstrādāt zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus, kas ietver pamatojumu zivju resursu apsaimniekošanai, tai skaitā zivju mazuļu ielaišanai.

Projektu plānots īstenot līdz 2022. gada 31. oktobrim, tā kopējās izmaksas ir 10187,52 eiro, no kuriem 9066,89 eiro ir Zivju fondam pieprasītais atbalsts, bet 1120,63 eiro – Augšdaugavas novada pašvaldības līdzfinansējums.

Zivju fondā tiks iesniegts arī projekts „ Augšdaugavas novada ezeru zivju resursu papildināšana ar līdaku mazuļiem”, kas paredz papildināt zivju resursus Skrudalienas pagasta Bruņu ezerā – 4000 gab., Sila ezerā  – 4500 gab., Šenheidas ezerā – 7000 gab. un Smiļģinu ezerā – 5000 gab., Kalupes pagasta Mazajā Kolupa ezerā – 5000 gab., Vaboles pagasta Boltazara ezerā – 1000 gab., Līksnas pagasta Koša ezerā – 2000 gab. un Medumu pagasta Lielajā Ilgas ezerā – 3500 gab, līdaku mazuļu ne mazākus par 2 gramiem. Projektu plānots īstenot līdz šā gada 31. oktobrim, tā plānotās kopējās izmaksas ir 10067,20 eiro, no kuriem Zivju fonda finansējums ir 8959,81 eiro jeb 89% no kopējām izmaksām un pašvaldības līdzfinansējums – 1107,39 eiro jeb 11% no kopējām izmaksām.

Zivju fondā iesniegts projekts “Sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošināšana par zivju resursu aizsardzību Augšdaugavas novadā”, kura ietvaros paredzēts iegādāties un uzstādīt informatīvos stendus. Projektu plānots īstenot līdz 31. oktobrim, kopējā summa ir 8966,10 eiro, no kuriem 7979,83 eiro ir Zivju fondam pieprasītais atbalsts, bet 986,27 eiro ir Augšdaugavas novada pašvaldības līdzfinansējums.

Savukārt Višķu pagasta pārvalde Zivju fondā atbalsta saņemšanai iesniegs projekta pieteikumu “Zivju resursu papildināšana Luknas ezerā ar zandartu mazuļiem”, kas paredz papildināt zandartu resursus Luknas ezerā. Projektu plānots īstenot šogad, tā kopējās izmaksas ir 5227,20 eiro, no kuriem 4652,21 eiro ir Zivju fondam pieprasītais atbalsts, bet 574,99 eiro – Višķu pagasta pārvaldes līdzfinansējums no licencētās makšķerēšanas ieņēmumiem.

Autors: Inese Minova

Skip to content