Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

SIA “Ornaments” aicina darbā juriskonsultu

JURISKONSULTS

(profesijas kods 2619 01)

SIA “ORNAMENTS” (Reģistrācijas Nr. 41503003743) aicina darbā JURISKONSULTU.

Mēs  piedāvājam:

  • Amatu uz nenoteiktu laiku.
  • Veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām.
  • Apmaksātu papildatvaļinājumu atbilstoši Latvijas Republikas Darba likuma  un SIA “ORNAMENTS” normatīvo aktu noteikumiem.

  Darba pienākumi:

  • Izstrādāt un piedalīties juridisku dokumentu sagatavošanā, kuri nepieciešami uzņēmuma funkciju veikšanai.
  • Piedalīties saimniecisko līgumu noslēgšanas darbā, to tiesiskās ekspertīzes veikšanā, kolektīvo līgumu noteikumu un nozaru tarifu vienošanās izstrādē, kā arī jautājumu izskatīšanā par debitoru un kreditoru parādiem.
  • Sagatavot atbildes uz fizisku un juridisku personu iesniegumiem, sūdzībām par juridiska rakstura jautājumiem.
  • Konsultēt vadību juridiskos jautājumos.
  • Sagatavot materiālus iesniegšanai tiesā, kā arī citās iestādēs.
  • Sastādīt dažādus līgumprojektus uzņēmuma interesēs.
  • Spēja pārzināt juridiskās metodes.
  • Spēja izmantot problēmas atrisināšanai lietderīgāko juridisko metodi.
  • Pildīt citus Sabiedrības vadības mutiskus vai rakstiskus uzdevumus, kas saistīti ar Sabiedrības saimnieciskās darbības īstenošanas jautājumiem.
  • Izmantot tiesību avotus un piemērot tiesību normas.

  Prasības kandidātam:

  • Akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs, kas atbilst piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim.
  • Zināšanas juridisko dokumentu izstrādē un noformēšanā;
  • Prasme strādāt ar datoru (MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS Power Point, Internets).
  • Valsts valodas prasme C1 līmenī.
  • Komunikācijas prasme, kā arī orientācija uz klientu un ētiskums;
  • Veikt darbu patstāvīgi un prasme argumentēt viedokli.
  • Strādāt komandā.
  • Plānot izpildāmos darbus un noteikt to prioritātes.
  • Meklēt un atlasīt informāciju.
  • Pārliecināt citus un prast argumentēt savu viedokli.
  • Ievērot darba higiēnas un drošības prasības, kā arī ievērot profesionālās ētikas principus.
  • Iegūt un izmantot informāciju, lietojot jaunākās informācijas tehnoloģijas, kā arī ievērot informācijas datu aizsardzību un konfidencialitāti.
  • Pārzināt lietišķo etiķeti un vispārpieņemtās pieklājības normas.

  Darbības joma: Pakalpojumi.

  Darba alga: EUR 1026,00.

  Darba laika veids: Normālais darba laiks

  Slodzes tips: Viena vesela slodze

  Nodarbinātības veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku

  Darba vietas adrese: SIA “ORNAMENTS”, Jelgavas iela 21, Ilūkste, Augšdaugavas novads, LV-5447.

  Darba laiks: darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.30.

  Tālrunis uzziņai: 65462157.

  Aktuāla līdz: Motivētu pieteikuma vēstuli, darba pieredzes aprakstu (Curriculum Vitae) un izglītības dokumentu kopijas līdz 24.05.2024. iesniegt SIA “ORNAMENTS”, Jelgavas ielā 21, Ilūkstē, Augšdaugavas novadā vai elektroniski pa e-pastu: ornaments@ilukste.lv ar norādi “JURISKONSULTS”.

  Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs dodat atļauju fizisku personu datu apstrādei atlases nolūkos.

  Skip to content