Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Ilūkstes Raiņa vidusskolas skolēni sarīkoja svētkus skolotājiem

***2. oktobra rīts Ilūkstes Raiņa vidusskolā bija neierasts. 12. klašu skolēni aicināja savus skolotājus uz sirsnīgu koncertu aktu zālē. Skanēja dziesmas, tika teikti pateicības vārdi un nodejota arī kāda jestra deja 12. klases jauniešu izpildījumā.

***Pēc kafijas pauzes skolotāji devās ekskursijā uz Eglaini un Subati. Eglainē ciemojās Stendera muzejā, kur Miervaldis Brodovs stāstīja par Stenderu dzimtu. Subatē ekskursiju vadīja Gunta Okmane. Skolotāji apmeklēja Subates Svētā Miķeļa Romas katoļu baznīcu un Subates Svētā Jura luterāņu baznīcu. Aplūkoja vēsturisko ēku Domes ielā 1, kura tika izmantota Viestura Kairiša  filmas „Pilsēta pie upes” uzņemšanā.

***Paldies 9.c, 12.a un 12.b klašu skolēniem par Skolotāju dienu!

 

Ilūkstes Raiņa vidusskolas direktora vietniece

Andželika Pabērza

Skip to content