Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Turpinot iniciatīvu “Darbīgās kopienas” Latgalē, jau ceturto gadu stiprinās vietējās kopienas

Izglītības iniciatīvu centrs sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā jau ceturto gadu Latgalē turpina īstenot iniciatīvu “Darbīgās kopienas”, stiprinot sadarbību, uzticēšanos un saliedētību vietējās kopienās. Aizvadīto trīs gadu laikā Augšdaugavas, Ludzas, Preiļu un Rēzeknes novados, kā arī Daugavpils pilsētā ir izveidoti 8 kopienu resursu centri, kuros organizētas vairāk nekā 60 dažādas aktivitātes, iesaistot ap 2000 Latgales iedzīvotāju.

 

Jaunajā iniciatīvas īstenošanas posmā, paplašinot “Darbīgajās kopienās” Latgalē iesaistīto loku, plānots izveidot vēl divus jaunus kopienu resursu centrus Krāslavas novadā. Tiks organizēti dažādi kopienu aktīvistu iniciēti pasākumi un aktivitātes, lai saliedētu vietējos iedzīvotājus, veicinātu līdzdalību, kā arī bagātinātu bērnu un jauniešu mācīšanās un sadarbības pieredzi ar pieaugušajiem, darot kaut ko vērtīgu un noderīgu vietējai kopienai. Tāpat tiks sniegts atbalsts pedagogiem, nodrošinot iespēju apgūt jaunas prasmes sadarbībai ar ģimenēm un kopienu. Latgales reģiona izglītības iestādēm, NVO pārstāvjiem un kopienu aktīvistiem arī būs iespēja īstenot pašiem savus projektus kopīgās dzīves telpas pilnveidošanai.

 

“Caur vietējo kopienu iniciatīvām vēlamies parādīt labo praksi starpkultūru un starpkopienu sadarbībā, kopienu daudzveidīgo identitāti un attīstības iespējas. Ir ļoti svarīgi sniegt atbalstu kopienām, lai, veidojot kontaktu loku un sadarbības tīklu, tās spētu realizēt sev nozīmīgas iniciatīvas, kas būtu vērstas uz vietējo cilvēku saliedēšanu un mazaktīvu sabiedrības locekļu iesaisti. Katrā kopienā ir līderi, kuri līdzcilvēkus spēj ieinteresēt kopīgam darbam. Taču “Darbīgo kopienu” iniciatīvas īstenošanas pieredze mums ir uzskatāmi parādījusi, ka svarīgs un nozīmīgs ir katrs kopienas pārstāvis. Paši iniciatīvas dalībnieki atzīst, – ikviens var veikt pozitīvas pārmaiņas savā kopienā,” stāsta Izglītības iniciatīvu centra direktore Daiga Zaķe.

 

“British Council pārstāvniecība Latvijā jau septīto gadu programmas “People to People” ietvaros veicina pilsoniski aktīvas un saliedētas sabiedrības nostiprināšanos, tāpēc mums ir nozīmīgi turpināt atbalstīt iniciatīvu “Darbīgās kopienas” Latgalē. Mums ir patiess prieks redzēt, kā Latgales iedzīvotāji no dažādām kopienām un izglītības iestādēm sadarbojas, lai īstenotu savas idejas – labiekārto un sakopj apkārtējo vidi, sniedz atbalstu vientuļiem senioriem, iesaista vietējās apkaimes norisēs mazaktīvos jauniešus un kopīgi spriež par to, kas viņiem ir būtisks. Ticu, ka tieši šāda vietējo kopienu sadarbība palīdz veidot pasauli par labāku vietu, kur dzīvot,” uzsver British Council pārstāvniecības Latvijā vadītāja Zane Matesoviča.

 

“Darbīgo kopienu” iniciatīva Latgales reģionā tika uzsākta 2019. gadā sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi un Rēzeknes, Preiļu un Aglonas novadu pašvaldībām, bet projekta turpinājumā tajā iesaistījās arī toreizējo Ilūkstes, Vārkavas un Zilupes novadu pašvaldību iestādes. Iniciatīvas ietvaros tika īstenoti izglītojoši semināri un darbnīcas pedagogiem un kopienu aktīvistiem, veidojot un nostiprinot sadarbības, pilsoniskās līdzdalības un līdzatbildības prasmes, un motivāciju īstenot kopīgas aktivitātes savas dzīves vides uzlabošanai. Iniciatīvas īstenošanā jau iesaistījušās vairāk nekā 100 iestādes un organizācijas, kā arī ap 2000 dalībnieku – pedagogi, bērni, vecāki, pašvaldību iestāžu, NVO, plašsaziņas līdzekļu un citu organizāciju pārstāvji.

 

Izglītības iniciatīvu centra iniciatīva “Darbīgās kopienas” tapusi sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā “People to People Cultural Engagement” programmas ietvaros. Programmas mērķis ir atbalstīt vietējo kopienu izglītības, kultūras, sociālās uzņēmējdarbības aktivitātes, kas veicina sabiedrības saliedētību. Programma tiek īstenota sadarbībā ar vietējām organizācijām. Vairāk par British Council darbību Latvijā meklē www.britishcouncil.lv

 

Papildu informācija:
Kristīne Liepiņa
Projekta “Darbīgās kopienas” Latgalē vadītāja
Tālr.: +371 29 164 099
E-pasts: iic.kristine@gmail.com

Skip to content