Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Par vienreizējo pabalstu dzīvojamo telpu remontam maznodrošinātām personām

Augšdaugavas novada domes 2022.gada 31.marta  Saistošie noteikumi  Nr.41 “Par Augšdaugavas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” paredz novada maznodrošinātām personām vienreizējo pabalstu dzīvojamo telpu vai mājas remontam.

 

Pieteikumu minētajam  pabalstam var iesniegt Ilūkstes valsts un pašvaldības  pakalpojumu centrā vai pagastu pārvaldēs.

 

Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties  likumi.lv/ pašvaldības saistošie noteikumi/ Augšdaugavas novada saistošie noteikumi

Skip to content