Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Uzsākta Ilūkstes novada attīstības programmas 2020.–2026. gadam publiskā apspriešana

***Aicinām iepazīties ar pašvaldības darba plānu nākamajiem 7 gadiem un izteikt savu viedokli! Publiskā apspriešana notiek no 2020. gada 18. maija līdz 18. jūnijam.

 

***Ilūkstes novada attīstības programmas 2020.–2026. gadam izstrāde uzsākta ar 2019. gada 31. janvāra Ilūkstes novada domes lēmumu. Attīstības programma ir teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums vietējās pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai. Programmas izstrādes laikā tiek organizētas iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujas, rīkotas tematiskās darba grupas ar pašvaldības speciālistu, uzņēmēju, sabiedrības pārstāvju līdzdalību.

***Ar 2020. gada 31. marta Ilūkstes novada domes lēmumu Ilūkstes novada attīstības programmas 2020.–2026. gadam projekts nodots publiskajai apspriešanai. Tās termiņš, ņemot vērā valstī izsludinātās ārkārtas situācijas laikā noteiktos ierobežojumus un to izmaiņas, noteikts no 2020. gada 18. maija līdz 18. jūnijam. Publiskās apspriešanas laikā iedzīvotāji aicināti iepazīties ar plānošanas dokumenta redakciju un izteikt viedokli, piedaloties sabiedrības līdzdalības pasākumos, vai iesūtot to rakstiski.

***Publiskās apspriešana tiek rīkota saskaņā ar likuma Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību 39. pantā noteikto kārtību. Pašvaldība ievieto savā tīmekļvietnē videoprezentāciju par teritorijas plānošanas dokumenta risinājumu un nodrošina interesentiem iespēju uzdot jautājumus un saņemt atbildes par teritorijas plānošanas dokumentu, izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku vai citu tiešsaistes sarunu rīku.

***Publiskās apspriešanas laikā Ilūkstes novada pašvaldība sadarbībā ar dokumenta izstrādātāju SIA “Reģionālie projekti” pārstāvjiem plāno organizēt tiešsaistes sanāksmi  ar iespēju piedalīties klātienē ne vairāk kā 25 cilvēkiem un ievērojot noteiktās drošības prasības, nodrošinot iespēju uzdot jautājumus un saņemt atbildes. Tāpat, tīmekļa vietnē tiks ievietota videoprezentācija un Attīstības programmas projekts. Plašākai informācijai par sanāksmju norises datumiem, laikiem, reģistrācijas kārtību lūdzam sekot līdzi Ilūkstes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.ilukste.lv vai sazināties ar Stratēģiskās plānošanas nodaļas speciālisti Zandu Lisovsku, tālrunis 65447866. Informācija par sanāksmi tiks ievietota arī pašvaldības sociālos tīklu kontos (Facebook) un tīmekļa vietnes sadaļās:

  • Jaunumi;
  • Pasākumi (kalendārs);
  • Pašvaldība / Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti / Attīstības programma (ilukste.lv)

 

Publiskās apspriešanas laikā ar dokumentiem var iepazīties klātienē un elektroniski:

***Rakstiskus ierosinājumus un priekšlikumus (veidlapa- šeit) par Ilūkstes novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam projekta redakciju iespējams iesniegt līdz 2020. gada 18. jūnijam:

  • klātienē pašvaldībā, pagastu pārvaldēs;
  • sūtot pa pastu: Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447;
  • elektroniski uz e-pasta adresi: dome@ilukste.lv;
  • elektroniski Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā vai spiežot te

***Sniedzot ierosinājumus un priekšlikumus par attīstības plānošanas dokumentu, lūdzam norādīt vārdu, uzvārdu un pārstāvību (iedzīvotājs, skolēns, kādas organizācijas, uzņēmuma, iestādes pārstāvis u.tml.).

***Attīstības programmas izstrādātājs – SIA “Reģionālie projekti” sadarbībā ar Ilūkstes novada pašvaldību. Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Ilūkstes novada pašvaldības Stratēģiskās plānošanas nodaļas speciālisti Zandu Lisovsku (tālrunis: 65447866, e-pasts: zanda.lisovska@ilukste.lv).

 

***Aicinām ikvienu iesaistīties Ilūkstes novada attīstības plānošanā!

Skip to content