Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Atļaujas saņemšana ielu tirdzniecībai

Maksājums

Lai apskatītos spied šeit (PDF)

Izpildes termiņš

5 darba dienas

Saņēmējs

Juridiska vai fiziska persona, kura ir reģistrējusi saimniecisko darbību;

Fiziska persona, kas pārdod pašu ražotu lauksaimniecības produkciju;


Ielu tirdzniecība vai ielu tirdzniecības organizēšana publiskās vietās Augšdaugavas novada teritorijā notiek tikai ar Augšdaugavas novada pašvaldības izsniegtu atļauju.


Lai saņemtu atļauju ielu tirdzniecībai Ilūkstē

iesniegumu un tam pievienotos dokumentus iesniedz:

Personīgi

Ilūkstes pilsētas Valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā

Brīvības ielā 7, Ilūkstē (1.stāvā);

Tālr. 65447850; 29151600;

Pa pastu

Ilūkstes pilsētas pārvaldei

Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Augšdaugavas nov., LV-5447

Pa e-pastu

Elektroniski parakstītu nosūta uz e-pastu pasts@ilukste.lv

Latvija.lv

www.latvija.lv


Apmaksas kārtība

Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās  pilnā apjomā samaksājama pirms tirdzniecības atļaujas saņemšanas, samaksu apliecinoša dokumenta kopiju pievieno iesniegumam. Apmaksu, saskaņā ar sadaļā “Maksājums” sniegto informāciju, var veikt ar bankas pārskaitījumu vai Ilūkstes pilsētas pārvaldes kasē tās darba laikā


Pakalpojuma saņemšana

Atļauju ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai vai atteikumu izsniegt minēto atļauju, pamatojoties uz pilnvarojumu Ilūkstes pilsētas pārvalde (atbilstoši iesniedzēja izvēlei) izsniedz vai nosūta uz iesniedzēja e-pastu.


Veidlapas

Iesnieguma veidlapa

Apliecinājuma veidlapa (iesniedz fiziska persona, kura pārdod pašu ražotu lauksaimniecības produkciju)


Normatīvie akti

Pielikumi

Skip to content