Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Kapsētas un kapliča

Ilūkstes pilsētas pārvaldes pārziņā esošā kapliča atrodas Patversmes ielā 11, Ilūkstē.

Kontakttālruņi

Cenrādis*

  • Kapličas izmantošana EUR 36,00 (t.sk. PVN) par 1 diennakti;
  • Kapličas izmantošana EUR 1,50 (t.sk. PVN) par 1 stundu;
  • Saldētavas izmantošana EUR 10,00 (t.sk. PVN) par 1 diennakti.

*Ja mirušās personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija Augšdaugavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, tiek piemērota 50% atlaide.

Samaksu var veikt Ilūkstes pilsētas pārvaldes kasē, Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Augšdaugavas nov., pārvaldes darba laikā.

Ja samaksa tiks veikta ar bankas pārskaitījumu, rēķina saņemšanai jāaizpilda iesnieguma veidlapa.


Normatīvie akti

* Saskaņā ar Augšdaugavas novada pašvaldības domes 13.04.2023. lēmumu Nr.1236 “Par Augšdaugavas novada pašvaldības Ilūkstes pilsētas kapličas, Patversmes ielā 11, maksas pakalpojumu cenrādi”. https://augsdaugavasnovads.lv/wp-content/uploads/publiskie_dokumenti/2023/59_13_04_2023/1236.pdf

Pielikumi

Skip to content