Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Kopā darīšanas vieta

Pašvaldības projekta “Kopā darīšanas vieta” aicina biedrības un citas nevalstiskās organizācijas bez maksas izmantot telpas, lai kopā darbotos un izglītotos (semināru, konsultāciju vajadzībām, u. c.), dibinātu jaunus kontaktus sadarbības projektiem, uzsāktu un īstenotu dažādas iniciatīvas, darbotos vienotu mērķu sasniegšanai, kā arī pasākumiem kopienas kapacitātes stiprināšanai.

Telpas var izmantot individuālajām un sabiedriskajām aktivitātēm uz noteiktu laika periodu, par kuru vienojas ar Ilūkstes tūrisma organizatori.

Adrese: Brīvības iela 3, Ilūkste, Augšdaugavas nov., LV-5447

Tālrunis: +371 20217070 (Tūrisma organizatore)

E-pasts: tip@ilukste.lv

Darba laiks:

Pirmdien 8.00 – 12.00; 12.30 – 17.30

Otrdien – Ceturtdien 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30

Piektdien 8.00 – 12.00; 12.30 – 15.30

Skip to content