Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Aicinam iesaistīties Augšdaugavas novada teritorijas plānojuma izstrādē

Augšdaugavas novada pašvaldība aicina aktīvi iesaistīties jauna teritorijas plānojuma izstrādē, visu novadā ietilpstošo nekustamo īpašumu īpašniekiem lūdzot izvērtēt sava īpašuma izmantošanas veidu. Izstrādājot jauno teritorijas plānojumu, ir iespējams mainīt īpašuma atļauto izmantošanas veidu, apbūves noteikumu nosacījumus, kā arī ciemu robežas, tādēļ aicinām savus priekšlikums teritorijas plānojuma izstrādei iesniegt līdz 2022. gada 10. oktobrim.

 

Rakstveida priekšlikumi iesniedzami, nosūtot elektroniski uz e-adresi vai e-pastu planojam.novadu@augsdaugavasnovads.lv, ar pasta starpniecību Augšdaugavas novada pašvaldības centrālajai administrācijai uz adresi Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401, vai vēršoties Augšdaugavas novada pašvaldības centrālajā administrācijā vai jebkurā Augšdaugavas novada pagasta pārvaldē, kā arī Ilūkstes pilsētas administrācijā.

 

Iesnieguma veidlapa ir pieejama šeit: PRIEKŠLIKUMU VEIDLAPA un Augšdaugavas novada pašvaldības mājas lapā www.augsdaugavasnovads.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”, kā arī papīra formā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālajā administrācijā, Augšdaugavas novada pagasta pārvaldē, kā arī Ilūkstes pilsētas administrācijā.

 

Ar izstrādāto teritorijas plānojuma redakciju būs iespējamas iepazīties, kā arī izteikt savu viedokli par to publiskās apspriešanas laikā, par kuras norisi informācija sekos.

 

Ar pašlaik spēkā esošo Daugavpils novada teritorijas plānojumu 2012.-2023.gadam un Ilūkstes novada teritorijas plānojumu 2019.-2030.gadam var iepazīties Augšdaugavas novada pašvaldības mājas lapā www.augsdaugavasnovads.lv sadaļā “Teritorijas plānojumi” un ĢeoLatvija.lv platformā. 2022.gada 25.jūlijā Augšdaugavas novada pašvaldības dome pieņēmusi lēmumu Nr.790 “Par Augšdaugavas novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu”.

 

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūgums sazināties ar Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības pārvaldes

Plānošanas nodaļas speciālistiem (Rīgas iela 2, Daugavpils) administrācijas darba laikā

(tālr.: 65476882, e-pasts: planojam.novadu@augsdaugavasnovads.lv)


⇒ Priekšlikumu veidlapa

Skip to content