Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai

No 2022. gada 9. maija līdz 9. jūnijam interesenti var pieteikties atbalstam pasākumāAtbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai“.

Pasākuma mērķis ir sekmēt gados jaunu cilvēku iesaistīšanos pastāvīgā lauksaimniecības darbībā un nodrošināt darbaspēka atjaunošanos un paaudžu nomaiņu lauksaimniecības sektorā, atbalstot gados jaunus cilvēkus, kas saimniecības vadītāja statusā pirmo reizi dibina ekonomiski dzīvotspējīgu saimniecību, lai ražotu lauksaimniecības produkciju vai savā īpašumā pārņemtu esošu saimniecību.

Piektās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā ir 3,96 miljoni eiro.  Kārtā pieejamais finansējums sadalīts pēc reģionalizācijas principa, ņemot vērā vienotajam platību maksājumam deklarēto platību (50%) un teritorijas attīstības indeksu (50%):

LAD Struktūrvienība Pieejamais publiskais finansējums eiro
Austrumlatgales RLP 520 000
Dienvidkurzemes RLP 480 000
Dienvidlatgales RLP 560 000
Lielrīgas RLP 280 000
Viduslatvijas RLP 400 000
Zemgales RLP 480 000
Ziemeļaustrumu RLP 400 000
Ziemeļkurzemes RLP 400 000
Ziemeļvidzemes RLP 440 000
Kopā 3 960 000

 

Projekta iesnieguma veidlapa pieejama dienesta mājaslapā sadaļā “Atbalsta veidi” → Projekti un investīcijas.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu. Tālrunis uzziņām: 67095000.

Atbalsts pieejams Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību daļa

Tālrunis: 67027884

E-pasts: prese@lad.gov.lv

 

Skip to content