Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Atjauno telpas vietējās kopienas aktivitātēm

 

***Ilūkstes novada pašvaldība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros līdzfinansētā projektā „Kopā darīšanas vieta” (Nr. 19-03-AL28-A019.2201-000008) turpina realizēt ieceri par vietas radīšanu nevalstisko organizāciju (NVO)  un aktīvo iedzīvotāju kopienas darbības aktivitātēm.

***Lai atbalstītu nevalstisko organizāciju (NVO) darbību un veicinātu sabiedrības iesaisti savu vajadzību risināšanā, notiek telpu atjaunošana Ilūkstē, Brīvības ielā 3. Dažādu jomu Ilūkstes novada NVO un novada iedzīvotājiem pēc projekta noslēguma būs iespēja izmantot telpas bez maksas ar mērķi izglītoties (semināru, konsultāciju vajadzībām, u. c.), dibināt jaunus kontaktus sadarbības projektu un iniciatīvu uzsākšanai, īstenošanai, darboties vienotu mērķu sasniegšanai vai pasākumiem kopienas kapacitātes stiprināšanai.

***Projekta attiecināmās izmaksas sastāda 50 000,00 EUR, no kuriem 90% sedz ELFLA, 10% līdzfinansējumu nodrošinās Ilūkstes novada pašvaldība.

***Projektu plānots īstenot līdz 2020. gada nogalei.

 

Ilūkstes novada pašvaldības

Stratēģiskās plānošanas nodaļa

Skip to content