Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Augšdaugavas novada pašvaldības budžets 2022. gadam

29. decembra Augšdaugavas novada pašvaldības domes sēdē tika pieņemts 2022. gada pašvaldības budžets. Pašvaldības ieņēmumi ieplānoti 30,58 miljonu eiro apmērā, kurus veidos IIN – 9,4 miljoni eiro, NĪN 1,55 miljonu eiro apmērā, dabas resursu nodoklis 0,76 miljonu eiro apmērā, savukārt gandrīz 16,5 miljonus eiro pašvaldība saņems kā transfertus no valsts budžeta. Izdevumi savukārt ieplānoti 38,1 miljonu eiro apmērā.

Esošajā budžeta projektā ir manāmas investīcijas jau iesāktiem projektiem, bet jaunos projektus investīciju plānā iekļaus 2022. gada sākumā.

Investīciju projekti

Augšdaugavas novada pašvaldība vairāk kā 200 tūkst. eiro plāno ieguldīt DBT IPĪV “Višķi” mācību vides atjaunošanai, 109 tūkst. eiro ir ieplānoti Špoģu vidusskolas materiāltehniskās bāzes uzlabošanai, ap 240 tūkst. eiro ieguldīs pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis”, Sventes vidusskolas teritorijas labiekārtošanā ieguldīs 701 tūkst. eiro, savukārt Ilūkstē par vairāk kā 140 tūkst. eiro izveidos futbola laukumu ar mākslīgo segumu.

Augšdaugavas novadā plāno turpināt Deinstitucionalizācijas projektu, kas dažādās pozīcijās kopumā tiks atvēlēti gandrīz 1,2 milj. eiro. Nedaudz virs 200 tūkst. eiro tiks virzīts ES projektiem, kas ir saistīti ar sabiedrības veselības veicināšanu.

2022. gadā turpināsies apgaismojuma projekti. Ir ieplānots ieguldīt ap 30 tūkst. eiro Kraujas ciema apgaismošanai, ka arī energoefektivitātes paaugstināšanai daudzdzīvokļu mājai Vecstropos. Turpināsies skolas ēkas pārbūves projekts Ilūkstē, kam paredzēti 277 tūkst. eiro.

Pašvaldība plāno ieguldīt 247 tūkst. eiro pašvaldības ceļa “Svente – Gulbji” seguma atjaunošanā Sventes pagastā, kā arī iesākt pārrobežu projektu par Pirmā pasaules kara mantojumu, kura ietvaros plāno izveidot tūrisma maršrutu un ekspozīciju. Skrudalienas pagastā pārbūvēs ceļu “Vārpene – Ezerne – Saulkalni” par 239 tūkst. eiro. Pašvaldības ceļam “Stupiņi – Kucini – Mackeviči” Aizsardzības ministrija atvēlēs 530 tūkst. eiro. Turpināsies sanācijas projekta īstenošana Višķos.

Naujenes jaunatnes un sporta centra ēkas pārbūves par bibliotēku vajadzībām atvēlēs 101 tūkt. eiro, savukārt Vecsalienas pils logu atjaunošanai iedalīs 13 tūkst. eiro, bet Bebrenē izveidos laukumu ar mākslīgo segumu 3×3 basketbolam 42 tūkst. eiro apmērā.

Izdevumi

Pašvaldības 2021. gada budžetā uzturēšanas izdevumiem lielākā daļa tradicionāli atvēlēta izglītībai – 13,1 miljons eiro, sociālai aizsardzībai – 6,2 miljoni eiro, veselībai 0,31 miljoni eiro, valdības dienestiem 5,7 miljoni eiro, ekonomiskai darbībai 3,6 miljons eiro, savukārt vides aizsardzībai – 0,61 miljoni eiro.

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai ir ieplānoti nedaudz vairāk kā 5 milj. eiro, savukārt sadaļai “atpūta, kultūra un reliģija” atvēlēti 3,46 milj. eiro

Dotācija no pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda Augšdaugavas novadam sastāda 9,68 milj. eiro.

Prezentācija: Augšdaugavas novada budžets 2022

Teksts, foto: Informācijas un sabiedrisko attiecību nodaļa

Skip to content