Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Seniori aicināti piedalīties literārā konkursā

***Cienījamie Ilūkstes novada seniori! Aicinām piedalīties Latgales reģionālās pensionāru apvienības valdes izsludinātajā Latgales senioru literārās jaunrades prozas konkursā „Sargā sevi, un Dievs Tevi sargās”.

 

Ilūkstes novada pensionāru biedrības

valdes priekšsēdētāja Rita Žagata

[spoiler title=”NOLIKUMS”]

BIEDRĪBA “LATGALES REĢIONĀLĀ PENSIONĀRU APVIENĪBA”

Latgales reģionālās pensionāru apvienības valde izsludina

Latgales senioru literārās jaunrades prozas konkursu

 “Sargā sevi, un Dievs Tevi sargās”

 

NOLIKUMS

 Konkursa dalībnieki: Latgales RPA biedrību biedri. Dalību konkursā nosaka katras biedrības valde. Konkursā nepiedalās profesionāli žurnālisti, rakstnieki, LRPA valdes locekļi un žūrija. Informācija par konkursu tiek publicēta “Vietējā Avīzē”, LPF avīzē “Latvijas Pensionārs”, novadu reģionālajos laikrakstos. Konkursam iesūtītie darbi netiek publicēti bez autoru piekrišanas un atļaujas.

Mērķis: Atbalstīt un aktivizēt senioru sociālās integrācijas procesu. Iepazīstināt ar senioru radošajiem darbiem un dot iespēju Latgales senioriem izteikt sevi.

Norises laiks: Jaunrades darbi jāiesniedz līdz 31.03.2021. elektroniski LRPA valdes locekļiem: Aina Jaunzeme, T. 26763085, e-pasts: ainajaunzeme@inbox.lv un Ženija Pauniņa, T. 26437716, e-pasts: zenijap@inbox.lv

Apraksts: Latgales senioru literārās jaunrades konkursa tēma – “Sargi sevi, un Dievs tevi sargās”. Darbu forma – īsā proza ( īsais stāsts, novele, eseja, miniatūra, humoreska, dienasgrāmatas fragments u.t.t.).

Darba apjoms: ne lielāks par 1 lapu datorrakstā Times New Roman, fonts 12, iesniedzot darbu, jānorāda autora dzīvesvieta, novads, dzimšanas dati, saziņas iespējas.

Vērtēšana: Konkursam iesniegtos darbus vērtē LRPA valde un pieaicinātie neatkarīgie eksperti. Visi dalībnieki saņem pateicības, pirmo triju vietu ieguvēji – balvas. Konkursa vērtējumi tiks paziņoti pēc LRPA valdes sēdes aprīlī.

Konkursa nolikums pieņemts LRPA valdes attālinātajā sēdē 17.02.2021.

[/spoiler]

Skip to content