Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Ilūkstes MMS audzēkņi piedalās Baznīcu naktī

Baznīcu nakts un Atvērto baznīcu diena ir garīgās kultūras notikums, kas visas Latvijas  kristīgo draudžu baznīcās notiek vasaras sākumā. Tas ir laiks, kad baznīcā ienākt citādi un iepazīt kultūras un garīgās vērtības – izbaudīt mūziku, mākslu, arhitektūru, sarunas, dziesmas, klusumu un lūgšanu. Šogad pasākums notika ar vienotu tēmu “Bērni”: “Laidiet bērniņus pie manis un neliedziet tiem pie Manis nākt, jo tādiem pieder Debesu valstība” (Mateja ev. 19:14).

Arī Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un pedagogi šogad aktīvi iesaistījās Baznīcu nakts notikumā, sniedzot divus koncertus – Subates evaņģēliski luteriskajā baznīcā un Bebrenes Romas katoļu baznīcā. Koncertos piedalījās Paula Kraševska (flauta, pedagogs Rita Žilvinska, koncertmeistare Ināra Zdanovska), Raivis Kraševskis (trompete, ped. Gints Ratnieks, KCM Judīte Žīgure), Bernards Čamāns, Elīza Repkova (saksofons, ped. Jurijs Murņikovs, KCM I. Zdanovska), Jāzeps Čamāns (vijole, ped. Inga Zeile, KCM I. Zdanovska), kā arī dziedātāji – Tabita Čamāne, Kristiāna Linarde (ped. Daina Paukšte, KCM J. Žīgure), Magdalēna Čamāne, Linda Viktorija Fjodorova (ped. Inga Ašķeļaņeca, KCM J. Žīgure), Kristiāns Martinsons, Adelīna Žagariņa, Elizabete Urbāne, Dace Zemlicka un Vanesa Valaine (ped. Daiga Martinsone, KCM J. Žīgure un I. Zdanovska).

Sirsnīgs paldies Subates luterāņu draudzei un Bebrenes katoļu draudzei par uzaicinājumu piedalīties šajā skaistajā notikumā, kā arī par silto un jauko uzņemšanu!

Ilūkstes MMS pedagoģe Daina Paukšte
Foto: manabebrene.lv

Skip to content