Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Ilūkstes Raiņa vidusskolas mazie dejotāji – pasākuma “Spēlēju un dancoju” dalībnieki

Ilūkstes Raiņa vidusskolas 1.-2. un 3.-4.klašu deju kolektīvs “Ance” piedalījās Augšdaugavas novada izglītības iestāžu bērnu un jauniešu deju kolektīvu pasākumā  “Spēlēju un dancoju” Sventes Kultūras centrā.  Kolektīvu vadītāja Mairita Rimoviča pēc tam secināja: “Piedaloties pasākumā, dejotāji guva jaunu skatuves pieredzi. Bērni uzmanīgi vēroja un salīdzināja savu sniegumu ar citu skolu dejotāju priekšnesumiem, gūstot arī dejotprieku.”

 

Pēc koncerta visi svētku dalībnieki devās uz Sventes vidusskolas ēku, kur sadarbojās sporta aktivitātēs un radošajās darbnīcās.

 

Pasākuma beigās skolotāja Mairita Rimoviča un mazie dejotāji saņēma Pateicības rakstus par piedalīšanos svētkos un saldo balvu par raito dejas soli.

 

Pateicamies deju kolektīvu vadītājai Mairitai Rimovičai un visiem dejotājiem par ieguldīto darbu.  Paldies arī klašu audzinātājām un skolēnu vecākiem par atsaucību un atbalstu!

 

Lai dejotprieks nepazūd un rod jaunu radošo sparu!

 

Ilūkstes Raiņa vidusskolas direktores vietniece izglitības jomā Ilga Kaniņa

Skip to content