Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Izsludināta iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanās Augšdaugavas novada pašvaldības vēlēšanām

**

Gatavojoties 2021.gada 5.jūnija pašvaldību vēlēšanām,  Augšdaugavas novada pašvaldības Vēlēšanu komisija izsludina iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu līdz 2021.gada 8.aprīļa  pl.16.00  šādām vēlēšanu iecirkņu komisijām:

Nr. Iecirkņa Nr. Iestādes nosaukums Iecirkņa adrese

 

Komisijas locekļu skaits
1 Nr. 397

 

AMBEĻU PAGASTA PĀRVALDE

 

Parka iela 6, Ambeļi, Ambeļu pag., Daugavpils nov.

 

7
2 Nr. 398

 

BIĶERNIEKU PAGASTA PĀRVALDE

 

Saules iela 4, Biķernieki, Biķernieku pag., Daugavpils nov.

 

7
3 Nr. 399

 

DEMENES KULTŪRAS NAMS

 

Briģenes iela 2, Demene, Demenes pag., Daugavpils nov.

 

7
4 Nr. 401

 

DUBNAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS

 

Nākotnes iela 1A, Dubna, Dubnas pag., Daugavpils nov.

 

7
5 Nr. 408

 

JAUNIEŠU CENTRS

 

Skolas iela 2A, Maļinova, Maļinovas pag., Daugavpils nov.

 

7
6 Nr. 404

 

KALKŪNES PAGASTA PĀRVALDE

 

Ķieģeļu iela 4, Kalkūni, Kalkūnes pag., Daugavpils nov.

 

7
7 Nr. 405

 

KALUPES PAGASTA PĀRVALDE

 

Ezeru iela 6, Kalupe, Kalupes pag., Daugavpils nov.

 

7
8 Nr. 400

 

KUMBUĻU IEDZĪVOTĀJU PAKALPOJUMU CENTRS

 

Upes iela 6, Kumbuļi, Demenes pag., Daugavpils nov.

 

7
9 Nr. 413

 

LĀČU PAMATSKOLA

 

Muzeja iela 2, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils nov.

 

7
10 Nr. 406

 

LAUCESAS PAGASTA PĀRVALDES LAUCESAS KULTŪRAS NAMS

 

Miera iela 26, Mirnijs, Laucesas pag., Daugavpils nov.

 

7
11 Nr. 409

 

MEDUMU PAGASTA PĀRVALDE

 

Alejas iela 2, Medumi, Medumu pag., Daugavpils nov.

 

7
12 Nr. 411

 

NAUJENES JAUNATNES INICIATĪVAS UN SPORTA CENTRS

 

Daugavas iela 34, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov.

 

7
13 Nr. 410

 

NAUJENES PAGASTA PĀRVALDES ĒKA

 

Skolas iela 6, Naujene, Naujenes pag., Daugavpils nov.

 

7
14 Nr. 412

 

NAUJENES SOCIĀLO PAKALPOJUMU UN SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS CENTRS

 

18. Novembra iela 392, Vecstropi, Naujenes pag., Daugavpils nov.

 

7
15 Nr. 414

 

NĪCGALES PAGASTA TAUTAS NAMS

 

Skolas iela 17, Nīcgale, Nīcgales pag., Daugavpils nov.

 

7
16 Nr. 407

 

SABIEDRĪBAS IZGLĪTĪBAS UN INFORMĀCIJAS CENTRS

 

Daugavas iela 10A, Līksna, Līksnas pag., Daugavpils nov. 7
17 Nr. 415

 

SALIENAS PAGASTA PĀRVALDE

 

Centrāles iela 24, Saliena, Salienas pag., Daugavpils nov. 7
18 Nr. 416

 

SKRUDALIENAS PAGASTA PĀRVALDE

 

Skaista iela 9, Silene, Skrudalienas pag., Daugavpils nov.

 

7
19 Nr. 417

 

SVENTES PAGASTA TAUTAS NAMS

 

Alejas iela 13, Svente, Sventes pag., Daugavpils nov.

 

7
20 Nr. 418

 

TABORES PAGASTA PĀRVALDE

 

Oktobra iela 2A, Tabore, Tabores pag., Daugavpils nov.

 

7
21 Nr. 419

 

VABOLES PAGASTA KULTŪRAS NAMS

 

“Saieta Nams”, Vabole, Vaboles pag., Daugavpils nov.

 

7
22 Nr. 420

 

VECSALIENAS PAGASTA PĀRVALDE

 

“Červonkas Pils”, Červonka, Vecsalienas pag., Daugavpils nov.

 

7
23 Nr. 421 ŠPOĢU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA Špoģu mūzikas un mākslas skola, Šosejas  iela 3, Špoģi, Višķu pag., Daugavpils nov.

 

7
24 Nr. 393

 

BEBRENES PAGASTA PĀRVALDES ĒKA “Pagastmāja”, Bebrene, Bebrenes pag., Ilūkstes nov.

 

7
25 Nr. 402

 

DVIETES PAGASTA KULTŪRAS NAMS

 

“Kultūras Nams”, Dviete, Dvietes pag., Ilūkstes nov.

 

7
26 Nr. 403

 

EGLAINES PAGASTA KULTŪRAS NAMS

 

Stendera iela 7, Eglaine, Eglaines pag., Ilūkstes nov.

 

7
27 Nr. 392

 

ILŪKSTES PILSĒTAS KULTŪRAS CENTRS

 

Brīvības iela 12, Ilūkste, Ilūkstes nov.

 

7
28 Nr. 394

 

PILSKALNES PAGASTA PĀRVALDES ĒKA

 

Parka iela 3, Pilskalne, Pilskalnes pag., Ilūkstes nov.

 

7
29 Nr. 395

 

ŠĒDERES PAGASTA PĀRVALDES ĒKA

 

Alejas iela 4, Šēdere, Šēderes pag., Ilūkstes nov.

 

7
30 Nr. 396

 

SUBATES PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS

 

Tirgus laukums 19, Subate, Ilūkstes nov.

 

7

 

Kandidātu pieteikumi iesniedzami  līdz 2021.gada 8.aprīļa  pl.16.00 vienā no šādiem veidiem

 

Klātienē Augšdaugavas novada pašvaldības Vēlēšanu komisijai, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV5401

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC), Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

Attālināti dome@daugavpilsnovads.lv; ilukste@pakalpojumucentri.lv
Pa pastu Augšdaugavas novada pašvaldības Vēlēšanu komisijai, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV5401

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC), Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

 

Kontakttālruņi:

Augšdaugavas novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Ināra Natarova tālr. 29434311, e-pasts inara.natarova@dnd.lv

Augšdaugavas novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas sekretāre

Vita Rūtiņa tālr. 26478537, e-pasts vita.rutina@dnd.lv;

 

Kandidātu pieteikumi jāsagatavo atbilstoši CVK veidlapai, kura atrodama CVK mājas lapā

https://www.cvk.lv/uploads/files/Iec_kom_kand_pieteikums_PV2021.pdf

 

Pieteicēju ievērībai:

Saskaņā ar CVK instrukciju „Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukcija” ( apstiprināta CVK sēdē 2013. gada 25.janvārī ar lēmumu nr.4, grozījumi 2020. gada 25. februāra lēmumu Nr. 13), tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

–  reģistrētām politiskām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;

–  ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa);

–  attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklim.

Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.

 

CVK instrukcija pieejama CVK mājas lapā : https://www.cvk.lv/lv/tiesibu-akti/instrukcijas/pasvaldibu-velesanu-iecirknu-komisiju-izveidosanas-instrukcija

 

Skip to content