Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Kā jaunajā gadā rit mācības Ilūkstes Raiņa vidusskolā?

***Janvārī Ilūkstes Raiņa vidusskolas skolotāji S. Romaņenkova, V. Anspoka, A. Pabērza un jaunsargu instruktors K. Kancāns aprobē Izglītības attīstības centra organizētā projekta „Atbalsts mediju izglītībā skolām un sabiedrībai” 2. moduli (kopumā jāaprobē 4 moduļi). Projektu atbalsta ASV vēstniecība Latvijā un, tam noslēdzoties, skolai būs pieejams kvalitatīvs materiāls medijpratībā. Sakarā ar „Covid 19” izplatību un valstī ieviestajiem ierobežojumiem divos projektos: „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” un „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” individuālās nodarbības notiek attālināti.

***Skolēni piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs. Šobrīd uz valsts olimpiādi latviešu valodā izvirzīta 9.a klases skolniece G. Čamane (skolotāja A. Baltā). 11. klašu skolēni raksta zinātniski pētnieciskos darbus (ZPD), savukārt 12. klašu jaunieši savus ZPD gatavojas iesniegt reģionālajai konferencei, ko organizē Daugavpils Universitāte.

***Janvāris bija Barikāžu atceres mēnesis, tādēļ vēstures stundās 6.–12. klašu skolēni skatījās dokumentālo filmu „Barikāžu stāsti”, kas veltīta barikāžu norišu piemiņai. Pēc noskatītās filmas skolēni rakstīja pārdomu darbu „Barikāžu laika nozīme Latvijas vēsturē”. Audzināšanas jomā notika sniega figūru konkurss. Skolēni no sniega darināja dažādas figūras un fotografēja. Labāko darbu autorus gaidīja pārsteigums.

***Aizvadītā gada decembrī Ilūkstes Raiņa vidusskola saņēma Izglītības un zinātnes ministrijas sagādātos 24 klēpjdatorus. 18 datori tika iedoti skolēniem lietošanai  līdz attālinātā mācību procesa beigām, 6 datorus lieto  skolotāji.

 

Skip to content