Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Karjeras iespējas pārtikas un lauksaimniecības nozarē

2022. gada 14. oktobrī Ilūkstes Raiņa vidusskolas 10.a klases skolēns Andris Kriškijāns un skolotāja Airita Šuksto tika uzaicināti piedalīties karjeras pasākumā, ko rīko «EIT Food Hub Latvia» sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Zinātnes un inovāciju centru un «Agrolats Grupu».

 

«EIT Food» karjeras dienas mērķis ir veicināt izpratni par pārtikas nozīmi mūsdienu dzīvē un parādīt tās lomu ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā.

 

Karjeras dienā bija iespēja doties uz Tērveti, iepazīstot «Agrolats Grupu», kuras uzņēmumi darbojas tautsaimniecībai būtiskās pamatnozarēs – lauksaimniecībā un pārtikas ražošanā. Ilgtspējīga saimniekošana ir grupas ražošanas uzņēmumu pamatvērtība. Tās uzņēmumi ikdienā darbojas pēc apritīguma principiem, pašu spēkiem ražojot biogāzi, kā arī mērķtiecīgi modernizējot ražošanas procesus, lai samazinātu dabai kaitīgo izejvielu izmantošanu.

 

«Agrolats Grupas» profesionāļi iepazīstināja ar nākotnes pārtikas sistēmas izaicinājumiem, iedvesmoja un sniedza ieskatu izglītības un zināšanu lietojumā. Varēja vairāk uzzināt par darbinieku ikdienu – no personāla vadības, produktu attīstības un mārketinga līdz biogāzes ražošanai un inovāciju vadībai.

 

Gūta būtiska atziņa, ka jebkurā vecumā nav par vēlu mācīties un atrast savu profesiju, arvien pilnveidot savas zināšanas, interesēties un ieviest inovācijas savā ikdienas darbā. Savā profesijā būsi veiksmīgs, ja darbs=prieks.

Skip to content