Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Lietotās elektrotehnikas nodošana punkti

Vietas Adrese, tālrunis Piezīmes
AUGŠDAUGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS

ILŪKSTES PILSĒTAS ADMINISTRĀCIJA

Pilskalnes iela 7a, Ilūkste, Augšdaugavas novads

 

Lietotās elektrotehnikas nodošana darba dienās no 9:00-15:00

Pie SIA “ Ornaments” bāzes
AUGŠDAUGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS

BEBRENES PAGASTA PĀRVALDE

Bebrene, Bebrenes pagasts, Augšdaugavas novads

 

Iepriekš pieteikties pa

Mob. tel. 28362270

Vecajā katlu mājā (pie

“Bebrenes nami” katlu mājas

AUGŠDAUGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS

EGLAINES PAGASTA PĀRVALDE

Stendera iela 7, Eglaine, Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads

 

Tālr. 65437343

AUGŠDAUGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS

DVIETES PAGASTA PĀRVALDE

“Mehāniskās darbnīcas”, Dviete, Dvietes pagasts, Augšdaugavas novads

 

Mob. tel.  28377279

AUGŠDAUGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS

PILSKALNES PAGASTA PĀRVALDE

Parka iela 3, Pilskalne, Pilskalnes pagasts, Augšdaugavas novads

 

Mob. tel. 26428922

AUGŠDAUGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS

SUBATES PILSĒTA ar PRODES  PAGASTU PĀRVALDE

1.Maija iela 3, Subate, Augšdaugavas novads

Mob. tel. 26591575

Zvanīt darba dienās

no 9:00  līdz 12:00

Nav iežogota laukuma, tiks likts aizslēdzamā šķūnī.
AUGŠDAUGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS

ŠĒDERES  PAGASTA PĀRVALDE

Alejas iela 5, Šēdere, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads

 

Mob. tel. 26172670.

Skip to content