Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsole Ilūkstē

Nekustamā īpašuma adreseBrīvības iela 13, Ilūkste, Augšdaugavas novads
Nomas objekta veidsBiroju ēkas
Kadastra numurs4407 005 0171
Ēku kadastra apzīmējumi un platība, m2Administratīvās ēkas ar kadastra apzīmējumu 4407 005 0171 001 nedzīvojamās telpas Nr.3 9.8 m2 platībā un Nr.10 8.9 m2 platībā, kopējā platība 18.7 m2, kas atrodas Brīvības iela 13, Ilūkste, Augšdaugavas novads.
Galvenais lietošanas veidsBiroju ēkas
Izsoles nosacītā cena (izsoles sākumcena) par objektu mēnesī (bez PVN)EUR 148.85 (viens simts četrdesmit astoņi euro 85 centi)
Izsoles solisEUR 14,00 (četrpadsmit euro 00 centi)
Iznomāšanas termiņš2 gadi
Izsoles veidsMutiskā (pirmā)
Termiņš pieteikumu iesniegšanai2024.gada 13.jūnija līdz 2024.gada 28.jūnijam plkst.15.00 Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālajā pārvaldē 19.kabinetā (darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.30), Rīgas ielā 2, Daugavpilī, iepriekš samaksājot reģistrācijas maksu vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu sūtot uz e-pastu: izsoles@augsdaugavasnovads.lv   Jautājumos par izsoles gaitu kontaktpersona Ilze Ondzule, tel. 65476739.
Reģistrācijas maksaEUR 5,00 (pieci euro 00 centi), kas jāieskaita Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes, reģ.Nr. 90009117568 norēķinu kontā LV37TREL9807280440200
Izsoles datums, laiks2024.gada 3.jūlijā plkst. 12:30, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, sēžu zālē
IznomātājsIlūkstes apvienības pārvalde, reģistrācijas Nr.90000078782, juridiskā adrese Brīvības iela 7, Ilūkste, Augšdaugavas novads, LV-5447
Nomas līguma projekts, izsoles noteikumi, pieteikumsVar iepazīties Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālajā pārvaldē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 19.kabinetā, mājaslapā www.augsdaugavasnovads.lv, sadaļā Pašvaldība – Sabiedrība – Īpašumi, mājokļi – Izsoles, sludinājumi  – Nomas tiesību izsoles
Nomas objekta apskates vieta un laiksIepriekš vienojoties pa tel.65447854 ar Ilūkstes apvienības pārvaldes vadītāja p.i. Ruta Buldure.

Skip to content