Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

NVA piedāvā bezdarbniekiem un darba meklētājiem iespēju mācīties atvērto tiešsaistes kursu platformās un saņemt mācību izdevumu kompensāciju

Reģistrētajiem bezdarbniekiem un reģistrētajiem darba meklētājiem, kuriem ir nepieciešams apgūt vai pilnveidot profesionālās zināšanas un prasmes, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piedāvā iespēju mācīties atvērto tiešsaistes kursu platformās un saņemt mācību izdevumu kompensāciju līdz 150 eiro apmērā.

Uz mācību izdevumu kompensāciju NVA reģistrēts klients var pretendēt, ja ir izvēlējies tādu atvērto tiešsaistes kursu platformu, kurā vismaz divas augstākās izglītības iestādes mācību programmu apguvi piedāvā kādā no Eiropas Savienības  (ES) dalībvalstu oficiālajām valodām, un vismaz desmit platformā pārstāvētās augstākās izglītības iestādes ir iekļautas pasaules universitāšu reitingā “Times Higher Education” (https://www.timeshighereducation.com). Ja atvērto tiešsaistes kursu platformā izglītības programmu apguvi piedāvā mazāk nekā desmit augstākās izglītības iestādes, tad tām visām ir jābūt iekļautām pasaules universitāšu reitingā “Times Higher Education”.

Izvēlētai mācību programmai jāatbilst arī vienai no piecām Labklājības ministrijas apmācību komisijas apstiprinātajām jomām: Uzņēmējdarbība (Business), Datorzinības (Computer science), Datu zinātne (Data science), Informāciju tehnoloģijas (Information Technology) vai Profesionālās ievirzes svešvalodu apguve (Language Learning).

Lai pieteiktos mācību izdevumu kompensācijai, NVA reģistrētajam bezdarbniekam vai darba meklētājam pirms mācību programmas apguves uzsākšanas savā NVA filiālē jāiesniedz pieteikums, izmantojot vienoto valsts un pašvaldību portālu latvija.lv vai nogādājot NVA filiālē ar pasta starpniecību, vai nosūtot uz filiāles e-pasta adresi, ja pieteikums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Saņemot pieteikumu, NVA izvērtēs un dažu dienu laikā sniegs atbildi par klienta izvēlētās atvērto tiešsaistes kursu platformas un izglītības programmas atbilstību pakalpojuma par mācību izdevumu kompensāciju prasībām un, atbilstības gadījumā, apstiprinās pieteikumu un noteiks mācību programmas apguves laiku.

Savukārt desmit darba dienu laikā pēc mācību pabeigšanas NVA filiālē būs jāiesniedz iesniegums mācību izdevumu kompensācijai, kuram jāpievieno mācību programmas apguvi un veikto maksājumu apliecinošu dokumentu kopijas. Iesniegumu mācību izdevumu kompensācijai var iesniegt, izmantojot vienoto valsts un pašvaldību portālu latvija.lv, nogādāt NVA filiālē ar pasta starpniecību vai nosūtīt uz filiāles e-pasta adresi, ja iesniegums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Visu NVA filiāļu kontaktinformācija atrodama NVA tīmekļvietnes sadaļā “Kontakti”.

NVA trīs darba dienu laikā izvērtēs iesniegumu, pieņems lēmumu piešķirt vai atteikt mācību izdevumu kompensāciju un informēs iesniedzēju par pieņemto lēmumu.

Detalizētāka informācija par NVA atbalstu izglītības programmu apguvei atvērto tiešsaistes kursu platformās izlasāma šeit: https://www.nva.gov.lv/lv/atbalsts-programmu-apguvei-atverto-tiessaistes-kursu-platformas.

Skip to content