Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Pašvaldība noteiktā kārtībā nodrošina VPVKAC un kases apmeklējumu ārkārtējās situācijas laikā

***Kā iepriekš ziņots, Ilūkstes novada pašvaldība ar mērķi mazināt Covid-19 izplatības riskus strādā attālinātā darba režīmā (konsultējot pa tālruni), tomēr, apzinot klientu vajadzības un problēmas, rasts risinājums, kā palīdzēt tiem, kuri ārkārtējās situācijas laikā objektīvu apstākļu dēļ nevar attālināti veikt norēķinus un saņemt primāri nepieciešamos pakalpojumus.

***No 1. marta pašvaldības administrācijā Brīvības ielā 7, Ilūkstē un pagastu pārvaldēs DARBDIENĀS (izņemot PIEKTDIENU), stingri ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības, tiek nodrošinātas iespējas:

***♦ veikt norēķinus kasē,

***♦ pieteikt neatliekamus pakalpojumus (pabalstus, izziņas, dzīvesvietas deklarācijas iesniegšanu u. tml.).

 

***Pieņemšana tiek nodrošināta !!! TIKAI PĒC IEPRIEKŠĒJAS PIETEIKŠANĀS !!!:

***♦ Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC) pa tālruni 65447850 vai 29151600,

***♦ tuvākajā pagasta pagasta pārvaldē, kontakttālruņi skatāmi ŠEIT (sadaļā –„Pagastu pārvaldes”).

 

***Ievērojot nosacījumu, ka apkalpošanas telpās drīkst atrasties tikai viens klients, starp apmeklējumiem paredzēts vismaz pusstundas intervāls.

 

***Lūgums apmeklējumu ieplānot un pieteikt savlaicīgi, lai izvairītos no neērtībām un gaidīšanas ēkas ārpusē!

 

 

Skip to content