Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Pavasara veselības soļi

Ilūkstes apkārtnē 2022.gadā ESF projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Augšdaugavas  novada Ilūkstes apkārtnē” (Nr.9.2.4.2/16/I/058) notiks vairāki pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei.

Šī gada aprīlī, maijā un jūnijā turpinās pasākuma “Baseina apmeklējumi” aktivitātes Ilūkstes pilsētas Sporta centra peldbaseinā. Tā kā COVID-19 pandēmijas ierobežojumi ar laiku tiek atcelti, Sporta centrs atvērts visiem interesentiem. Pasākuma mērķauditorija, kas vecāki par 54 gadiem vai bezdarbnieki, vai  personas ar invaliditāti, vai trūcīgās un maznodrošinātās personas var vērsties Valsts  un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Brīvības iela 7, Ilūkste) un Bebrenes, Dvietes, Eglaines, Pilskalnes, Subates pilsētas un Prodes pagasta, Šēderes pagasta pārvaldēs, lai saņemtu baseina bezmaksas apmeklējuma kuponus. Katrs no mērķgrupas iedzīvotājiem, šo iespēju var izmantot vienu reizi gadā. Lai saņemtu bezmaksas baseina apmeklējuma kuponu, iedzīvotājs uzrāda personu apliecinošo dokumentu, kā arī invaliditātes apliecību vai dokumentu par maznodrošinās/trūcīgās personas statusu.

Pasākums “Vingrošana dabā” un nodarbība “Uzturs- balsts veselīgam dzīvesveidam” notiks maijā Bebrenē un Dvietē. Šajos pasākumos fizioterapeita vadībā apgūsim vingrojumus stājas uzlabošanai un tiksimies ar uztura speciālistu vērtīga uztura izzināšanai.  Savukārt maijā dabas liegumā “Pilskalnes Siguldiņa” notiks pasākums “Sevis izzināšanas pārgājiens psihoemocionālās labsajūtas uzlabošanai”.

ESF projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Augšdaugavas  novada Ilūkstes apkārtnē” (Nr.9.2.4.2/16/I/058) ietvaros tiek īstenoti slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi, kuros tiek apskatīti dažādi praktiski risinājumi paradumu maiņai un veselīga dzīvesveida popularizēšanai ikdienā.  Gan sevis izglītošana, gan praktisku iemaņu apgūšana ir pamats rūpēm par savu veselību soli pa solim.

 

Aktivitāte “Baseina apmeklējumi” notiek iepriekš piesakot apmeklējumu zvanot uz tel.65449002.

 

Projekta mērķis: Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Ilūkstes novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot novada mēroga pasākumus.

Īstenošanas laiks: 03.07.2017.-01.06.2023.

Kopējās projekta izmaksas: 156 064,00 EUR (ESF – 85%,Valsts budžeta finansējums  – 15 %)

 

Plašākai informācijai par pasākumiem sekojiet novada mājaslapā ilukste.lv.

 

Ilūkstes pilsētas administrācijas

Plānošanas nodaļa

Skip to content