Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Tūrisma takas “Sprīdītis” infrastuktūras atjaunošana biotopu saglabāšanai

Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) projektu konkursā „Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība” aktivitātes „Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošana” ietvaros dabas lieguma „Pilskalnes Siguldiņa” teritorijā šobrīd tiek veikti tūrisma infrastruktūras – kāpnes, nožogojumu, laipas – atjaunošanas darbi. Projekta ietvaros ir atjaunota atpūtas vietu infrastruktūra (uzstādīti galdi un soli), tāpat tiek plānota jaunu izglītojošo informatīvo plākšņu uzstādīšana.

Projekts „Dabas lieguma „Pilskalnes Siguldiņa” tūrisma takas „Sprīdītis” infrastruktūras atjaunošana” (Nr.1-08/97/2020) tiek īstenošana tiek pagarināta un notiek no 13.10.2020. līdz 30.12.2021..

Projekta mērķis ir mazināt antropogēno ietekmi uz dabas lieguma „Pilskalnes Siguldiņa” biotopu un aizsargājamajām sugām. Izglītot sabiedrību par dabas vērtībām un procesiem dabas liegumā, kā arī dabas vērtību saglabāšanas nepieciešamību. Tādējādi veicināt ilgtspējīgu tūrisma attīstību, ievērojot vides aizsardzības prasības, biotopu daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmas aizsardzības principus.

Projekta kopējās izmaksas ir 27 199,00 EUR, no kuriem 90% – 25069,00 EUR sedz LVAF, 10% līdzfinansējumu nodrošina Augšdaugavas novada pašvaldība, projektu īsteno Ilūkstes pilsētas administrācija.

Skip to content