Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Turpmāk lēmumus par zemes īpašumtiesību atjaunošanu lauku apvidos pieņems Valsts zemes dienests

Atbilstoši likumam “Par zemes komisijām” 2021. gada 30. jūnijā savu darbību beidza Centrālā zemes komisija, un tā nodeva visu ar zemes reformu saistīto arhīva dokumentāciju Valsts zemes dienestam (turpmāk – VZD). Savukārt VZD, saskaņā ar likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”, pārņēma Centrālās zemes komisijas funkciju – atjaunot zemes īpašuma tiesības uz zemi lauku apvidos, ja sākotnējo atzinumu (lēmumu) par īpašuma tiesību atjaunošanu attiecīgajai personai ir pieņēmusi Centrālā zemes komisija.

Tas nozīmē, ka gadījumā, ja esat bijušais zemes īpašnieks vai to mantinieks, kurš ir saņēmis Centrālās zemes komisijas atzinumu (lēmumu) par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu lauku apvidus teritorijās un mērniecībā sertificēta persona ir pabeigusi īpašuma tiesību atjaunošanai pieprasītās zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, sākot ar 2021. gada 1. jūliju jāvēršas VZD.

Lai saņemtu Lēmumu par īpašuma tiesību atjaunošanu, VZD jāiesniedz brīvas formas  iesniegums. To var izdarīt:

  • portālā Latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” (šajā gadījumā iesniegums būs derīgs bez droša elektroniskā paraksta);
  • sūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz VZD oficiālo e-adresi vai jebkuru VZD klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi;
  • valstī noteikto epidemioloģisko ierobežojumu laikā – pa pastu uz jebkuru VZD klientu apkalpošanas centra adresi, nosūtot pašrocīgi parakstītu iesniegumu;
  • klātienē Valmieras, Jelgavas, Liepājas, Ventspils, Daugavpils, Jēkabpils, Rēzeknes, Rīgas, Ogres un Jūrmalas klientu apkalpošanas centros (sākot ar 2021. gada 19. jūliju).

VZD izvērtēs bijušā zemes īpašnieka vai to mantinieka iesniegtos dokumentus un atkarībā no mērniecības darbu rezultātā konstatētās zemes vienības platības sagatavos Lēmumu par īpašuma tiesību atjaunošanu vai Lēmumu par īpašuma tiesību atjaunošanu un zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu.

Lēmumu par īpašuma tiesību atjaunošanu VZD sagatavos, ja mērniecības darbu rezultātā zemes platība nepārsniedz mantojamās zemes platību vai pārsniedz to, iekļaujoties zemes kadastrālās uzmērīšanas jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās pieļaujamās zemes platības atšķirības robežās. Šādā gadījumā lēmuma sagatavošana būs bez maksas.

Savukārt gadījumā, ja mērniecības darbu rezultātā zemes platība pārsniedz mantojamās zemes platību, neiekļaujoties zemes kadastrālās uzmērīšanas jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās pieļaujamās zemes platības atšķirības robežas, tad VZD sagatavos lēmumu par īpašuma tiesību atjaunošanu un zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu. Šādā gadījumā lēmuma sagatavošana notiek par maksu (37.00 EUR), un pēc minētā lēmuma saņemšanas īpašuma tiesību atjaunošanas pieprasītājam vajadzēs noslēgt zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” par zemes izpirkšanu.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar

Klientu apkalpošanas un informācijas centrs

Tel.:  67038800

E-pasts: info@vzd.gov.lv

 

Skip to content