Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Vācijā smēlās pieredzi tehnikuma IPĪV “Višķi” attīstībai

No 20.1īdz 22. oktobrim Lauksaimniecības industriālās tehnikas tirgotāju asociācijas (LITA) valdes priekšsēdētājs Aigars Laurinovičs, Augšdaugavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Vitālijs Aizbalts, Višķu pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Proms un Daugavpils Būvniecības tehnikuma direktores vietniece attīstības un inovāciju jomā Oksana Soročina viesojās Deula Nienbrugas Lauksaimniecības nozares praktiskās apmācības centrā (DEULA-Nienburg) Vācijā, Nienburgas pilsētā.

Pēc Augšdaugavas domes un LITA iniciatīvas sadarbības partneri devās uz Deula praktiskās apmācības centru iepazīt Lauksaimniecības nozares programmu īstenošanas materiāltehnisko bāzi un apmeklēt mūsdienīgu apmācības un speciālistu praktisko prasmju sagatavošanas kompleksu ar kopējo 9 000 m2. Deula Nienbrugas Lauksaimniecības nozares praktiskās apmācības centrs (DEULA-Nienburg) Vācijā ir viens no lielākajiem mācību un praktisko prasmju ieguves centriem, kura programmas ir orientētas uz Lauksaimniecības nozares speciālistu profesionālo apmācību un kvalifikācijas paaugstināšanu (pieaugušo izglītību). Par galvenajām programmu sastāvdaļām ir speciālistu apmācības semināri, kuri orientēti uz konkrētām mērķa grupām (uzņēmumu darbiniekiem) un moduļu praktiskie treniņi, kuri maksimāli pietuvināti ražošanas apstākļiem.

Brauciena mērķis ir bijis visām pusēm iegūt maksimālu priekšstatu par DEULA mācību centra darbību, infrastruktūru un kvalifikāciju Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis, Spēkratu mehāniķis, Augkopības tehniķis mācību aprīkojumu un pielietojamajām tehnoloģijām, ar nākotnes vīziju par Tehnikuma izglītības programmu īstenošanas vietas VIŠĶI turpmāko modernizēšanu, attīstību un inovāciju pārnesi un Lauksaimniecības nozares profesiju attīstību un modernizēšanu Latvijā.

Oksana Soročina pastāstīja, ka Daugavpils Būvniecības tehnikuma stratēģija paredz līdz 2027. gadam izveidot Višķos Latgales mēroga lauksaimniecības profesiju apguves centru. Plānots attīstīt tādas profesijas kā lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis, spēkratu mehāniķis un augkopības tehniķis, šiem mērķiem tiks būvētas modernas darbnīcas un laboratorijas praktiskajam un teorētiskajām apmācībām.

“Deula Nienbrugas Lauksaimniecības nozares praktiskās apmācības centrs ir viens no lielākajiem Vācijā, kur tiek aogūtas lauksaimniecības profesijas. Mēs gribam arī šeit veidot šādu mācību kompleksu, jo mūsu galvenā vīzija ir, ka Višķiem jākļūst par lauksaimniecības nozares profesiju apguves centru Latgalē un par spēcīgu bāzi Latvijā. Saskaņā ar stratēģiju šo ieceri plānots īstenot līdz 2027. gadam,” atzīst Oksana Soročina.

Daugavpils būvniecības tehnikums pateicas vizītes dalībniekiem par jēgpilnu vizītes rezultātu un savstarpēju sadarbību, atbalstu un komunikāciju Lauksaimniecības nozares profesiju īstenošanas pilnveidē! Kopīgiem spēkiem nākotnē!

Izsakām Deula Nienburgas Lauksaimniecības skolai vissirsnīgāko pateicību par uzņemšanu un draudzīgo atmosfēru! Uz sadarbību!

Skip to content